Regulaminy, wzory pism, pliki do pobrania

Uchwała 242/04/2023 Senatu UR w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Opinia Parlamentu Studentów UR ws. zmian w Regulaminie studiów na UR

 

Uchwała 333/04/2024 Senatu UR w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim - obowiązuje od 1.10.2024 r.
 
Uchwały okołoregulaminowe:
 
Pliki do pobrania:

  

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

 

Zarządzenie Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024