sylabusy I st. niestacjonarne 2020-2023

 

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego:  I rok: 1 semestr 2 semestr  II rok: specjalność nauczycielska: 3 semestr  4 semestr  specjalność translatoryczna: 3 semestr 4 semestr III rok: specjalność nauczycielska: 5 semestr 6 semestr specjalność translatoryczna: 5 semestr 6 semestr
 2.  Pisanie pracy naukowej
 3. Gramatyka praktyczna I rok II rok
 4. Fonetyka i fonologia I rok: 1 semestr 2 semestr
 5. Seminarium III rok: 5 semestr 6 semestr
 6. Wstęp do językoznawstwa
 7. Historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 8. Semantyka i leksykologia
 9. Morfologia
 10. Składnia
 11. Metodologia badań językoznawczych
 12. Problemy zmian językowych
 13. Wstęp do literaturoznawstwa
 14. Literatura brytyjska I rok: 2 semestr II rok: 3 semestr
 15. Literatura amerykańska
 16. Realioznawstwo krajów obszaru anglojęzycznego I rok: 1 semestr 2 semestr
 17. Historia krajów obszaru anglojęzycznego
 18. Kultura krajów anglosaskich
 19. Metodologia badań literaturoznawczych
 20. Literatura i film
 21. Lektorat języka obcego j.niemiecki j.francuski 
 22. Podstawy przedsiębiorczości
 23. Technologia informacyjna
 24. Łacina
 25. Ochrona własności intelektualnej
 26. Przedmiot ogólnouczelniany

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Dydaktyka przedmiotowa I
 3. Pedagogika
 4. Psychologia
 5. Emisja głosu
 6. Metodologia badań glottodydaktycznych
 7. Wprowadzenie do przekładu
 8. Praktyka pedagogiczna 
 9. Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA:

 1. Historia tłumaczenia Biblii
 2. Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu
 3. Semantyka kontrastywna
 4. Typologia tekstów
 5. Przekładoznawcza analiza tekstu
 6. Tłumaczenie tekstów literackich
 7. Tłumaczenie tekstów nieliterackich
 8. Wprowadzenie do przekładu ustnego
 9. Nowe technologie w pracy tłumacza
 10. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 11. Stylistyka wypowiedzi
 12. Komunikacja interkulturowa
 13. Praktyki zawodowe – specjalizacja translatoryczna III rok: 5 semestr 6 semestr