sylabusy II st. niestacjonarne 2020-2022

 

 1. PNJA I rok: specjalność nauczycielska:1 semestr 2 semestr specjalność translatoryczna 1 semestr 2 semestr II rok: specjalność nauczycielska:3 semestr 4 semestr specjalność translatoryczna 3 semestr 4 semestr
 2. Stylistyka praktyczna
 3. Seminarium magisterskie I rok: 1 semestr 2 semestr II rok: 3 semestr 4 semestr
 4. Typologia języków i analiza  konfrontatywna
 5. Współczesny dramat brytyjski/Literatura postkolonialna
 6. XX wieczna powieść brytyjska/historia stosunków angielsko-polskich
 7. Nowela amerykańska/Literatura krajów Wspólnoty Narodów
 8. Społeczeństwo amerykańskie/Modele brytyjskiej tożsamości
 9. Lingwistyka stosowana/Odmiany języka angielskiego
 10. Socjolingwistyka/Tabu i eufemizacja w języku
 11. Pragmatyka i paralingwistyka/Teksty specjalistyczne w tłumaczeniu
 12. Podstawy językoznawstwa kognitywnego/Wstęp do leksykografii
 13. Lektorat języka obcego: język francuski  język niemiecki
 14. Podstawy przedsiębiorczości
 15. Przedmiot ogólnouczelniany

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

 1. Pedagogika
 2. Psychologia
 3. Akwizycja języka obcego
 4. Dydaktyka języka angielskiego II I rok: 2 semestr II: rok 3 semestr
 5. Komunikacja w edukacji
 6. Przekład tekstów specjalistycznych II rok: 3 semestr 4 semestr
 7. Tłumaczenia ustne
 8. Wybrane elementy  teorii i antropologii literatury
 9. Wybrane problemy leksykografii pedagogicznej
 10. Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA:

 1. Teoria przekładu
 2. Tłumaczenie tekstów prawniczych
 3. Tłumaczenie tekstów popularno-naukowych i ekonomicznych
 4. Tłumaczenie tekstów technicznych
 5. Tłumaczenie ustne
 6. Podstawy prawa dla tłumaczy
 7. Język biznesu
 8. Narzędzia CAT
 9. Literatura brytyjska w kontekście literatur europejskich
 10. Praktyka zawodowa