sylabusy I st. stacjonarne 2019-2022

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego I rok: 1 semestr  2 semestr II rok: 3 semestr  4 semestr  III rok: 5 semestr  6 semestr
 2. Pisanie pracy naukowej
 3. Gramatyka praktyczna I rok  II rok
 4. Fonetyka i fonologia I rok: 1 semestr  2 semestr 
 5. Seminarium dyplomowe III rok: 5 semestr 6 semestr
 6. Wstęp do językoznawstwa
 7. Historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 8. Semantyka i leksykologia
 9. Morfologia
 10. Składnia
 11. Gramatyka kontrastywna
 12. Metodologia badań językoznawczych II rok: 3 semestr 4 semestr
 13. Problemy zmian językowych
 14. Wstęp do literaturoznawstwa
 15. Literatura brytyjska I rok: 2 semestr II rok: 3 semestr
 16. Literatura amerykańska
 17. Realioznawstwo krajów obszaru anglojęzycznego I rok: 1 semestr 2 semestr
 18. Historia krajów obszaru anglojęzycznego
 19. Kultura krajów anglosaskich II rok: 3 semestr 4 semestr
 20. Metodologia badań literaturoznawczych II rok: 3 semestr  4 semestr
 21. Literatura i film
 22. Lektorat języka obcego j.niemiecki j.francuski j.rosyjski
 23. Podstawy przedsiębiorczości
 24. Technologia informacyjna
 25. Łacina
 26. Ochrona własności intelektualnej
 27. Wychowanie fizyczne
 28. Przedmiot ogólnouczelniany

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

 1. Wprowadzenie do przekładu
 2. Podstawy dydaktyki
 3. Dydaktyka przedmiotowa I
 4. Pedagogika 
 5. Psychologia
 6. Emisja głosu
 7. Metodologia badań glottodydaktycznych
 8. Praktyka pedagogiczna
 9. Praktyka przedmiotowo-metodyczna

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA:

 1. Historia tłumaczenia Biblii
 2. Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu
 3. Semantyka kontrastywna
 4. Typologia tekstów
 5. Przekładoznawcza analiza tekstu
 6. Tłumaczenie tekstów literackich
 7. Tłumaczenie tekstów nieliterackich
 8. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 9. Stylistyka wypowiedzi
 10. Komunikacja interkulturowa
 11. Praktyka zawodowa II rok  III rok