sylabusy I st. niestacjonarne 2019-2022

 

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego I rok: specjalność nauczycielska 1 semestr 2 semestr specjalność translatoryczna 1 semestr 2 semestr II rok: specjalność nauczycielska 3 semestr 4 semestr  specjalność translatoryczna 3 semestr 4 semestr III rok specjalność nauczycielska 5 semestr 6 semestr specjalność translatoryczna 5 semestr 6 semestr
 2. Pisanie pracy naukowej
 3. Gramatyka praktyczna I rok II rok
 4. Fonetyka i fonologia 1 semestr 2 semestr
 5. Seminarium III rok: 5 semestr 6 semestr
 6. Wstęp do językoznawstwa
 7. Historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 8. Semantyka i leksykologia
 9. Morfologia
 10. Składnia
 11. Gramatyka kontrastywna
 12. Metodologia badań językoznawczych
 13. Problemy zmian językowych
 14. Wstęp do literaturoznawstwa
 15. Literatura brytyjska 2 semestr 3 semestr
 16. Literatura amerykańska
 17. Realioznawstwo krajów obszaru anglojęzycznego 1 semestr 2 semestr
 18. Historia krajów obszaru anglojęzycznego
 19. Kultura krajów anglosaskich
 20. Metodologia badań literaturoznawczych
 21. Literatura i film
 22. Lektorat języka obcego j.niemiecki j.francusk
 23. Podstawy przedsiębiorczości
 24. Technologia informacyjna
 25. Łacina
 26. Ochrona własności intelektualnej
 27. Przedmiot ogólnouczelniany

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

 1. Wprowadzenie do przekładu
 2. Podstawy dydaktyki
 3. Dydaktyka przedmiotowa I
 4. Pedagogika
 5. Psychologia
 6. Emisja głosu
 7. Metodologia badań glottodydaktycznych
 8. Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA:

 1.     Historia tłumaczenia Biblii
 2.     Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu
 3.     Semantyka kontrastywna
 4.     Typologia tekstów
 5.     Przekładoznawcza analiza tekstu
 6.     Tłumaczenie tekstów literackich
 7.     Tłumaczenie tekstów nieliterackich
 8.     Tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 9.     Stylistyka wypowiedzi
 10.     Komunikacja interkulturowa
 11.     Praktyka zawodowa III rok: 5 semestr  6 semestr