Sekcja Spraw Socjalnych

 

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

Krystyna Ratowska

pokój nr 5
tel.: +48 17 872 12 86
e-mail: kratowska@ur.edu.pl

 • Filologia polska
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Polonistyka stosowana
 • Filologia angielska, studia stacjonarne I i II stopnia
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Lingwistyka stosowana
 • Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

mgr Halina Ślemp

pokój nr 4
tel.: +48 17 872 12 84
e-mail: hslemp@ur.edu.pl

 • Archeologia
 • Muzeologia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Turystyka historyczna i kulturowa
 • Filozofia
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sztuki wizualne
 • Grafika
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznej
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Instrumentalistyka
 • DOKTORANCI, dyscypliny naukowe: Archeologia, Filozofia, Historia, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo