Sekcja Praktyk Studenckich

 

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

email: praktyki.ch@ur.edu.pl

 

mgr Monika Kuźniar

pokój nr 6
tel.: +48 17 872 29 16
e-mail: mkuzniar@ur.edu.pl

 • Filologia polska
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Polonistyka stosowana
 • Filologia angielska, studia stacjonarne I i II stopnia
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • Filologia rosyjska
 • Lingwistyka stosowana

mgr Małgorzata Jodłowska

pokój nr 6
tel.: +48 17 872 29 16
e-mail: mjodlowska@ur.edu.pl

 • Filologia germańska
 • Archeologia
 • Muzeologia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Turystyka historyczna i kulturowa
 • Filozofia
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sztuki wizualne
 • Grafika
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznej
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Instrumentalistyka

 

PRAKTYKI ZAWODOWE