Sekcja Działalności Dydaktycznej

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

Pokój nr 7

 

tel.: 17 872 12 88

tel.: 17 872 12 64

email: dydaktyka.ch@ur.edu.pl

 
KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI

mgr Agnieszka Rumak

e-mail: arumak@ur.edu.pl

Obsługiwane kierunki studiów: Archeologia, Muzeologia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka rozrywkowa, Studia doktoranckie - III stopień

 

mgr Agnieszka Ożóg

e-mail: aozog@ur.edu.pl

Obsługiwane kierunki studiów: Filologia rosyjska, Filologia germańska, Historia, Kulturoznawstwo, Turystyka historyczna i kulturowa, Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

 

mgr Sylwia Pomykała

e-mail: spomykala@ur.edu.pl

Obsługiwane kierunki studiów: Filologia angielska, Lingwistyka stosowana, Filozofia, Komunikacja międzykulturowa

 

mgr Jolanta Zawada

e-mail: jzawada@ur.edu.pl

Obsługiwane kierunki studiów: Filologia polska, Polonistyka stosowana, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Sztuki wizualne, Grafika, Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, Malarstwo

 

mgr inż. Monika Madej-Puła

e-mail: mpula@ur.edu.pl