Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

Mgr Barbara Porczyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „MaMalarka. Pomiędzy codziennością a sztuką”

Recenzje:
* dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP
* dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB
* dr hab. Paweł Możdżyński

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Dudek

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpowiedzialne projektowanie w relacji do dewastacji środowiska naturalnego na przykładzie autorskiej kampanii społecznej”

Recenzje:
* dr hab. Michał Jandura, prof. ASP
* dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ondrej Revický

Tytuł rozprawy doktorskiej: Grafika proceduralna jako model subiektywnych obrazów świata

Recenzje:
* dr hab. Dorota Chilińska
* dr hab. Marcin Białas, prof. ASP

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Karolina Niwelińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórcze metody rekonstrukcji. Tekst literacki tworzywem multimedialnego przekazu

Recenzje:
* prof. dr hab. Jan Gryka
* prof. dr hab. Andrzej Markiewicz

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

 

w dyscyplinie sztuki piękne:

Mgr Patrycja Longawa

Tytuł rozprawy doktorskiej: Plakaty społeczne poruszające problem uzależnień

Recenzje:
* Prof. dr hab. Władysław Pluta
* Prof. dr hab. Leszek Żebrowski

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Małgorzata Józefowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Fenomen podlaskiej egzystencji

Recenzje:
* Prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
* Prof. dr hab. Jan Gryka

Streszczenie:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Woźniak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Synestezja w sztuce - forma polisensoryczna jako środek ekspresji rzeźbiarskiej

Recenzje:
* Dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, prof. ASP
* Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Streszczenie:
* w języku polskim