Literaturoznawstwo

Mgr Piotr Dariusz Urban

Tytuł rozprawy doktorskiej: Teatr w poezji Zbigniewa Herberta

Recenzje:
* dr hab. Anna Sobiecka, prof. UP w Słupsku
* dr hab. Joanna Michalczuk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Maria Wójcik

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Bieguny sensu”. Kontrast jako metoda budowania świata przedstawionego w liryce Cypriana Norwida

Recenzje:
* prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
*
dr hab. Włodzimierz Toruń, prof. KUL
*
dr hab. Anita Całek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Szot-Słota

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego narracja o „Kresach”

Recenzje:
* prof. dr hab. Elżbieta Dutka
*
prof. dr hab. Joanna Pyszny
*
prof. dr hab. Joanna Wójcik

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Podolska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Koryfeusz poezji. Monografia twórczości Ignacego Szydłowskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesław Pusz
* dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
*
dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Matylda Zatorska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polska proza historyczna kobiet po 2000 roku

Recenzje:
* dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM
*
dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Kopeć

Tytuł rozprawy doktorskiej: Literackie portrety słynnych kobiet z czasów rzymskiej dynastii julijsko-klaudyjskiej (na wybranych przykładach)

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Kisiel
* prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Puzio

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość dramaturgiczna Anny Świrszczyńskiej

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Kisiel
*
dr hab. Ryszard Strzelecki, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bożena Karasińska 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość Marii Bartusówny. Zarys monografii

Recenzje:
* dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS (recenzja nr 1)
* dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS (recenzja nr 2)
* dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paula Wieczorek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Imagining the Anthropocene Future: Body and Environment in Speculative Fiction of Selected North American Indigenous Female Writers / Obrazowanie przyszłości Antropocenu: ciało i środowisko w prozie spekulatywnej wybranych północnoamerykańskich pisarek pochodzenia indiańskiego

Recenzje:
* dr hab. Joanna Ziarkowska-Ciechanowska
*
dr hab. Dorota Kołodziejczyk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jowita Kosiba

Tytuł rozprawy doktorskiej: Motyw wampira w literaturze polskiej

Recenzje:
* dr hab. Adam Mazurkiewicz, prof. UŁ
*
dr hab. Sławomir Studniarz
*
dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UP

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Monika Karpińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Recepcja mitologii słowiańskiej w literaturze polskiego oświecenia

Recenzje:
* prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
*
prof. dr hab. Tomasz Chachulski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Kupiszewska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Szlachetna namiętność” – tematyka orientalna w twórczości Jana Potockiego 

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesław Pusz
*
dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Maria Sibirnaja

Tytuł rozprawy doktorskiej: Сказочный дискурс в драматургии Анны Богачевой, Ирины Васьковской и Анны Яблонской / Baśniowy dyskurs w dramaturgii Anny Bogaczewej, Iriny Waśkowskiej i Anny Jabłońskiej 

Recenzje:
* prof. dr hab. Siergiej Kowalow
*
dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Łukasz Stec

Tytuł rozprawy doktorskiej: Między utopią a melancholią – w poszukiwaniu światów niemożliwych

Recenzje:
* dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS
* dr hab. Mariusz Leś, prof. UwB

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Godos

Tytuł rozprawy doktorskiej: Opowieść o przestrzeniach grozy w twórczości nowelistycznej Stefana Grabińskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Elżbieta Dutka
* prof. dr hab. Anna Gemra

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Matwiejczuk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Światy realne – światy magiczne. Twórczość Wita Szostaka

Recenzje:
* prof. dr hab. Maria Ostasz
* dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Karolina Kumka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Studia nad twórczością Jana Grzegorczyka

Recenzje:
* prof. dr hab. Aleksander Madyda
* dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Beata Baraś

Tytuł rozprawy doktorskiej: Między zachwytem a cierpieniem. Egzystencjalny wymiar poezji Małgorzaty Hillar

Recenzje:
* dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, prof. UŚ
* dr hab. Ewa Górecka prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Aleksandra Smusz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Nieoswojone strategie interpretacyjne biografii i twórczości Brunona Schulza

Recenzje:
* prof. dr hab. Joanna Wójcik
* prof. dr hab. Joanna Pyszny

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Sylwia Majdosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pochodzę z ulicy Krochmalnej …”. O twórczości Bogdana Wojdowskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Sławomir Buryła
* prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Krystyna Gielarek-Gorczyca

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość literacka i krytyczna Anieli Gruszeckiej

Recenzje:
* Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
* Dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Beata Sołczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dramatopisarstwo kobiet w pierwszej połowie XIX wieku w Polsce. Gatunki, tematy, konwencje fabularne, kreacje postaci

Recenzje:
* dr hab. Monika Kulesza
* dr hab. Maria Berkan-Jabłońska, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mirosław Czarnik

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Problem Innego w dwóch tetralogiach - huculskiej Stanisława Vincenza i galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
* prof. dr hab. Elżbieta Dutka

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewelina Kaczmarska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Motyw odrzucenia w wybranych powieściach współczesnych Józefa Ignacego Kraszewskiego

Recenzje:
* dr hab. Mateusz Skucha
* dr hab. Anna Janicka, prof. UwB

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marta Maciejowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kolorowanie szarzyzny – o twórczości literackiej Czesława Janczarskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
* dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Małgorzata Warchał

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kolonialna i postkolonialna recepcja buddyzmu w literaturze brytyjskiej połowy XIX i XX wieku

Recenzje:
* dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB
* dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bożena Fąfara

Tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyczne problemy „prozy kobiecej” po 1989 roku

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Nęcka
* dr hab. Bernadetta Darska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Michał Żmuda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Gry cyfrowe jako palimpsesty tradycji literackiej

Recenzje:
* prof. dr hab. Sławomir J. Żurek
* dr hab. Rafał Moczkodan

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Fiedeń-Kułak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość literacka Anny Frajlich

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Nęcka
* dr hab. Rafał Moczkodan

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Spyra

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pisarstwo reportażowe Anny Strońskiej

Recenzje:
* dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK
* dr hab. Wojciech Furman, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Ludwiczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Anthony Trollope – Obcy za kulisami angielskości

Recenzje:
* dr hab. Maria Błaszkiewicz
* dr hab. Marzena Kubisz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Piotr Domka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem zła w twórczości eseistycznej Czesława Miłosza

Recenzje:
* dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK
* dr hab. Witold Nowak, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcelina Janisz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość prozatorska Piotra Guzego

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Kisiel
* dr hab. Krzysztof Ćwikliński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bogumiła Kopeć

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość literacka Walentego Gurskiego

Recenzje:
* dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS
* dr hab. Ryszard Strzelecki, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Marta Dworak

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Europa jako przestrzeń wyobrażona. Studium o świadomości europejskiej w piśmiennictwie polskim doby międzypowstaniowej pod zaborami

Recenzje:
* prof. dr hab. Jerzy Fiećko
* dr hab. Olga Płaszczewska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Sienicka

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Wczesnoromantyczna „balladomania” w Polsce. Zjawisko, historia, oddziaływanie

Recenzje:
* prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
* dr hab. Magdalena Bąk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jacek Lech

Tytuł rozprawy doktorskiej:  W kręgu autobiografizmu i eseizowanej prozy. Twórczość prozatorska Andrzeja Stasiuka w latach 1992-2010

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Kisiel
* prof. dr hab. Aleksander Fiut

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Rafał Mazur

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mowa wiązana w twórczości Jonasza Kofty

Recenzje:
* prof. dr hab. Gustaw Ostasz
* dr hab. Jolanta Kisiel

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joanna Mazur

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dialog Johna Coetzee’go z rosyjską tradycją literacką

Recenzje:
* dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, prof. UAM
* dr hab. Grzegorz Moroz

Streszczenia:
* w języku polskim

Mgr Agnieszka Motyka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość poetycka Adriana Wacława Brzózki

Recenzje:
* prof. dr hab. Gustaw Ostasz
* dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Maroń

Tytuł rozprawy doktorskiej: Formy wyrażania obecności autora w dramaturgii Nikołaja Kolady

Recenzje:
* prof. dr hab. Halina Mazurek
* dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim

Mgr Lucyna Rogóż

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieciństwo po Jałcie – poetyka i aksjologia w kontekście polskiej literatury współczesnej

Recenzje:
* dr hab. Grażyna Maroszczuk
* dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Pocałuń-Dydycz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość literacka Maryli Wolskiej w latach 1893-1930

Recenzje:
* dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH
* dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Wojtowicz-Maryjka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Figury wzniosłości w twórczości Stefana Chwina

Recenzje:
* dr hab. Dariusz Pniewski
* dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Lubas

Tytuł rozprawy doktorskiej: Topika stepu w literaturze polskiej

Recenzje:
* dr hab. Małgorzata Łoboz, prof. UWr
* dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marta Wolańczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mit Lwowa w polskiej literaturze XX wieku

Recenzje:
* dr hab. Elżbieta Dutka, prof. UŚ
* dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wojciech Maryjka

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „młodej” poezji polskiej po 1989 roku

Recenzje:
* prof. dr hab. Bogusław Dopart
* dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Łukasz Barciński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Studium przekładu literatury postmodernistycznej na przykładzie wybranych utworów Thomasa Pynchona

Recenzje:
* prof. dr hab. Oksana Weretiuk
* dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Hubert Majdosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wizje współczesności w twórczości Andrzeja Bobkowskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Kisiel
* dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim