Historia

Mgr Paweł Dyrda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Michał Buniowski (1887-1997). Kapłan-żołnierz-artysta

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. Jacek Urban
* ks. prof. dr hab. Henryk Olszar
* ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Bem-Krawiec

Tytuł rozprawy doktorskiej: Reklama prasowa w II Rzeczypospolitej na przykładzie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „ABC Nowin Codziennych”, „Gazety Polskiej”

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak
* dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. URad.
* dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Tomasz Grzebyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kwestie konfesyjne w kontaktach polsko-angielskich (i brytyjskich) w XVI i XVII wieku

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. Józef Budniak
* ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
*
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Przemysław Misiołek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Reżim komunistyczny wobec Cerkwi prawosławnej w Polsce południowo-wschodniej (1944-1989)

Recenzje:
* prof. dr hab. Andrzej Gil
* dr hab. Anna Krochmal
* ks. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Szymon Maksymilian Wilk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kulty pątnicze na terenie łacińskiej i unickiej diecezji chełmskiej w XVI-XVIII w. w świetle ksiąg cudów

Recenzje:
* dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH
* dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ
* dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jarosław Chadaś

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ostatnia wielka amnestia”. Bunty w więzieniach na Pomorzu Zachodnim w 1989 roku.

Recenzje:
* dr hab. Eryk Krasucki, prof. US
* dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewa Trojanowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Losy Żydów na terenie powiatu rzeszowskiego w okresie II wojny światowej

Recenzje:
* dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
* prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jacek Gajewski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Szachy kobiet w Polsce w latach 1945-1989

Recenzje:
* dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK (recenzja nr 1)
* dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK (recenzja nr 2)
* prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (recenzja nr 1)
* prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (recenzja nr 2)
* prof. dr hab. Henryk Ćwięk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewa Szeloch

Tytuł rozprawy doktorskiej: Obraz Żydów w polskiej myśli historycznej okresu II Rzeczypospolitej. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych

Recenzje:
* dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
* prof. dr hab. Witalij Telwak

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Roman Niwierski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Sekcja bokserska w Zakładowym Klubie Sportowym „Stal” Stalowa Wola w latach 1939-1977

Recenzje:
* dr hab. Włodzimierz Osadczy
* dr hab. Andrzej Olejko, prof. PWST w Jarosławiu

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Arkadiusz Sołtysik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Emigracja żydowska do Palestyny w okresie II Rzeczypospolitej – w świetle syjonistycznego dziennika „Chwila”

Recenzje:
* prof. dr hab. Czesław Brzoza
* prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Stanisław Januś

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zagospodarowywanie Bieszczad przez więziennictwo w latach 1965-1977”

Recenzje:
* prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
* dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Natalia Mazur

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ludność żydowska powiatu jarosławskiego w latach 1918-1939

Recenzje:
* dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
* dr hab. Michał Galas, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Natalia Barnat

Tytuł rozprawy doktorskiej: Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego w latach 1999-2015

Recenzje:
* dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
* dr hab. Bartłomiej Biskup

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Drzewień-Bieniek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Życie polityczne w województwie tarnobrzeskim w latach 1989-1998

Recenzje:
* prof. dr hab. Ryszard Tomczyk
* prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bartosz Pasterski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przemysł naftowy w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989

Recenzje:
* prof. dr hab. Jędrzej Chumiński
* prof. dr hab. Piotr Franaszek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Daniel Krzysztof Nowak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dominium Żmigród w świetle pierwszego katastru gruntowego Galicji, tzw. Metryki Józefińskiej

Recenzje:
* dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
* dr hab. Krzysztof Ślusarek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Sławomir Zieliński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polska myśl historyczna XIX wieku wobec reformacji i kontrreformacji. Syntezy i parasyntezy dziejów Polski

Recenzje:
* dr hab. Barbara Klassa, prof. UG
* dr hab. Katarzyna Błachowska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Aldona Młynarczuk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybitni władcy z dynastii Piastów w szkolnych programach i podręcznikach historii Drugiej Rzeczypospolitej

Recenzje:
* prof. dr hab. Barbara Wagner
* prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Lidia Hyz-Obrzut

Tytuł rozprawy doktorskiej: Turystyka w Karpatach Wschodnich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Recenzje:
* prof. dr hab. Mirosław Kłusek
* prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marlena Kowalska-Sacała

Tytuł rozprawy doktorskiej: Włoska proza w „czarnym dwudziestoleciu” 1922-1943. Studium postaw pisarskich

Recenzje:
* prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
* prof. dr hab. Marco Jačov - wersja w języku polskim
* wersja w języku włoskim

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

S. Irena Drozd

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi w Polsce

Recenzje:
* prof. dr hab. Igor Hałagida
* s. dr hab. Agata Małgorzata Mirek, prof. KUL
* ks. dr hab. Przemysław Józef Nowakowski CM, prof. UPJPII

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mateusz Kubek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ukraiński ruch ludowy w Galicji Wschodniej (1897-1914)

Recenzje:
* prof. dr hab. Igor Hałagida
* dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bernadeta Frysztak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ojciec Hieronim Warachim OFMCap (1916-2011) i Jego dzieło

Recenzje:
* prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap
* dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UP JP II

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joanna Ruszel

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rzeszowska uczelnia techniczna 1951-2016. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Rzeszowskiej

Recenzje:
* dr hab. Adriana Merta-Staszczak, prof. PWr
* dr hab. Mariusz Krzysztofiński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jacek Marian Hołub

Tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczność Jarosławia w latach 1918-1939

Recenzje:
* dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ
* prof. dr hab. Konrad Zieliński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Aleksandra Haligowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Patronat i mecenat Lubomirskich na Rzeszowie

Recenzje:
* dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
* prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Donald Trinder

Tytuł rozprawy doktorskiej: The portrait of a nation: Poland through the eyes of the British press, September 1938-August 1939 (Obraz Polski w prasie brytyjskiej w okresie od września 1938 do sierpnia 1939)

Recenzje:
* prof. dr hab. Jarosław Moklak
* dr hab. Lech Krzyżanowski,prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewa Koper

Tytuł rozprawy doktorskiej: Proces upamiętniania ofiar II wojny światowej na terenach obecnych powiatów tomaszowskiego i zamojskiego

Recenzje:
* dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
* prof. dr hab. Andrzej Żbikowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Ks. dr Marek Story

Tytuł rozprawy doktorskiej: Parafia Kamień koło Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939 na tle jej wieloetnicznego i religijno-kulturowego środowiska

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Olejko, prof. PWST
* ks. prof. dr hab. Józef Marecki
* ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Tomasz Bereza

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przesiedleni znad Sanu-zamordowani nad Horyniem. Losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczyszczania” pasa przygranicznego (1940-1944)

Recenzje:
* prof. dr hab. Grzegorz Motyka
* prof. dr hab. Waldemar Rezmer
* prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Glugla

Tytuł rozprawy doktorskiej: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Tarnowie i ich dzieła w latach 1904-1989

Recenzje:
* ks. dr hab. Robert Romuald Kufel
* dr hab. Rafał Łatka

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Tomasz Rożek

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie w latach 1969-2009”

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak
* ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Rafał Kolano

Tytuł rozprawy doktorskiej: Osyp Nazaruk (1883-1940). Z dziejów życia politycznego Ukraińców w XX wieku

Recenzje:
* prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski
* dr hab. Stanisław Stępień

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Ks mgr Tomasz Bednarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Obchody Milenium Chrztu Polski w diecezji przemyskiej i tysiąclecia polskiej państwowości w województwie rzeszowskim

Recenzje:
* dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
* prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Damian Kardyś

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kwestia polska w propagandzie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji banderowskiej i Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1941-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej

Recenzje:
* prof. dr hab. Grzegorz Mazur
* prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Kasiarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Działalność polityczna rodu Tarnowskich z Dzikowa w II RP

Recenzje:
* prof. dr hab. Dariusz Nawrot
* prof. dr hab. Norbert Kasparek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wojciech Hanus

Tytuł rozprawy doktorskiej: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956

Recenzje:
* dr hab. Filip Musiał, prof. AIK
* prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wiesław Kisiel

Tytuł rozprawy doktorskiej: Historia Ju-Jitsu w Polsce 1904-2010

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Ćwięk
* prof. dr hab. Paweł Grata

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Renata Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Parafia Łoniów i jej mieszkańcy w I połowie XX wieku (1914-1945)

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Ślusarek
* Prof. dr. hab. Cezary Kuklo

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Damian Kutyła

Tytuł rozprawy doktorskiej: Utopie i dystopie w kinematografii science fiction po roku 1989. Studium historyczno-kulturoznawcze

Recenzje:
* dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
* dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Zbigniew Sawicki

Tytuł rozprawy doktorskiej: Palcaty. Staropolska szermierka na kije (Studium historyczne z dziejów kultury fizycznej)

Recenzje:
* prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski
* dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Iwona Długoń

Tytuł rozprawy doktorskiej: Czartoryscy z Pełkiń. Dzieje rodziny

Recenzje:
* dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ
* dr hab. Tadeusz Epstein, prof. PAN

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Hubert Seńczyszyn

Tytuł rozprawy doktorskiej: Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling. Biografia wojskowa

Recenzje:
* dr hab. Maciej Franz, prof. UAM
* prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Piotr Olechowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polacy we Lwowie 1944-1959

Recenzje:
* dr hab. Jan Szumski, prof. PAN
* ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Huzarska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Turystyka kulturowa na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1989. Studium historyczno –antropologiczne

Recenzje:
* dr hab. Edyta Czop, prof. UR (recenzja nr 1)
* dr hab. Edyta Czop, prof. UR (recenzja nr 2)
* prof dr hab. Marek Ordyłowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Aneta Górecka-Ziobrowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: SPD w procesie integracji Europy (1945-2009)

Recenzje:
* prof. dr hab. Erhard Cziomer
* dr hab. Małgorzata Świder, prof. UO

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jerzy Wieloch

Tytuł rozprawy doktorskiej: Spółdzielczość spożywców w województwie rzeszowskim w latach 1944-1975

Recenzje:
* prof. dr hab. Stefan Kowal
* dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wioleta Kaźmierska-Bartnik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Romowie na początku XXI wieku na przykładzie województwa małopolskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Piotr Borek
* dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Duma

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ludność Przemyśla w okresie 1918-1939 (w świetle akt metrykalnych)

Recenzje:
* prof. dr hab. Cezary Kuklo
* dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mariusz Skiba

Tytuł rozprawy doktorskiej: Policja Państwowa w województwie krakowskim w latach 1920-1939

Recenzje:
* prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
* dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Tomasz Zając

Tytuł rozprawy doktorskiej: Działania wojenne w 1941 r. na terenie 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Operacja Barbarossa na linii Sanu

Recenzje:
* dr hab. Maciej Franz
* prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Tomasz Gdak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Jednostki pancerne i samochodowe Dowództwa Okręgu Korpusu nr X 1918-1939

Recenzje:
* dr hab. Piotr Semków, prof. AMW
* dr hab. Maciej Franz, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Fryderyk Czekaj

Tytuł rozprawy doktorskiej: Działania nocne w doktrynie i praktyce Wojska Polskiego w latach 1921-1939

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Ćwięk
* prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joanna Potaczek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczność żydowska w Bieszczadach w latach 1918-1939 i jej losy podczas II wojny światowej

Recenzje:
* prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
* prof. dr hab. Konrad Zieliński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Józef Forystek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Akowskie i poakowskie formacje dywersyjne na terenie podrzeszowskich gmin - placówek „Świerk” i „Grab” (1944-1947)

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Kaczmarski
* dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Andrzej Juda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polscy wygnańcy w radzieckiej Azji Środkowej, Iranie i Indiach w latach drugiej wojny światowej oraz ich późniejsze losy

Recenzje:
* dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ - recenzja nr 1
* dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ - recenzja nr 2
* dr hab. Andrzej Olejko

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jan Kuca

Tytuł rozprawy doktorskiej: Warunki codziennego bytowania na przełomie XIX/XX wieku i w okresie I wojny światowej w Jarosławskiem

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Ślusarek
* dr hab. Mariola Hoszowska, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Krzysztof Kopciuch

Tytuł rozprawy doktorskiej: Adwokatura w Polsce (1982- 2016). Studium historyczno-prawne

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
* dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Robert Borkowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego

Recenzje:
* dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
* dr hab. Krzysztof Ślusarek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Michał Podrazik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Cyrus Młodszy i Hellenowie. Irańsko-greckie relacje polityczno-kulturowe pod koniec V w. przed Chr.

Recenzje:
* dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW
* dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Andrzej Borcz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Obwód SZP - ZWZ - AK Łańcut w latach 1939-1945

Recenzje:
* dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
* prof dr hab. Grzegorz Ostasz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joachim Popek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku (1802-1894)

Recenzje:
* dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
* dr hab. Krzysztof Ślusarek, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Maria Porębska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zofia Jachimecka (1886-1973). Życie i twórczość

Recenzje:
* prof.dr hab. Włodzimierz Bonusiak
* prof. dr hab. Leszek Polony

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wojciech Łuczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ukraińcy w powiecie przemyskim w latach 1918-1947

Recenzje:
* dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR
* dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Beata Łuszczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybory parlamentarne w województwie rzeszowskim w latach 1989-1997

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Galas

Tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczeństwo województwa rzeszowskiego wobec nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (1944-1956)

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* dr hab. Mirosław Kłusek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Andrzej Król

Tytuł rozprawy doktorskiej: Sejmik wiszeński za panowania Wazów (1587-1668)

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Gmiterek
* dr hab. Beata Lorens, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jolanta Ślęzak-Gotkowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stosunki międzynarodowe okresu zimnej wojny w karykaturze polskiej na przykładzie czasopism satyrycznych „Mucha”, „Karuzela”, „Szpilki”

Recenzje:
* dr hab. prof. UAM Dorota Skotarczak
* dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Kinga Szostak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Na rzecz Polski i Polonii… Działalność Komitetu Narodów Ujarzmionych w Connecticut, Centralnego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago oraz Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut w latach 1970-1990

Recenzje:
* dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW
* ks. prof. Edward Walewander

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Arkadiusz Więch

Tytuł rozprawy doktorskiej: Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Wynalazca–biznesmen-filantrop

Recenzje:
* prof. dr hab. Andrzej Szwarc
* dr hab. Maria Stinia

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Daniel Wójcik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mieczysław F. Rakowski - biografia polityczna

Recenzje:
* prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
* prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Grzegorz Wrona

Tytuł rozprawy doktorskiej: Miejsce Piastowe w XVI – XIX wieku

Recenzje:
* prof. dr hab. Franciszek Leśniak
* dr hab. Beata Lorens, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Remigiusz Gogosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Hver er sterkastr?" Sports and games of the Northmen in the Middle Ages. Roles, Rules and Aspects. A Study with Special Focus on Saga Age Iceland

Recenzje:
* dr hab. Władysław Duczko, prof. AH
* prof. dr Rudolf Simek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wioleta Michnal

Tytuł rozprawy doktorskiej: Działalność społeczno – kulturalna Łemków w Beskidzie Niskim po 1989 r.

Recenzje:
* dr hab. Jarosław Moklak
* dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wojciech Sala

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Profesor Walenty Gadowski (1861-1956)

Recenzje:
* ks. dr hab. prof. UR A. Podolski
* ks. prof. dr hab. J. Wołczański

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Piotr Taras

Tytuł rozprawy doktorskiej: Działania lotnictwa amerykańskiego i południowokoreańskiego w wojnie koreańskiej 1950-1953

Recenzje:
* dr hab. prof. UR Andrzej Olejko
* dr hab. prof. UAM Maciej Franz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Przemysław Bosak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki

Recenzje:
* dr hab. prof. UR Jan Pisuliński
* prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Grzegorz Krzeszowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wiejskie zespoły forystyczne u Pogórzan i Rzeszowiaków 1900 – 1939. Zespoły z Łużnej, Gaci, Haczowa

Recenzje:
* prof. dr hab. Jan Święch
* prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Daniel Halik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Użycie czechosłowackiej broni pancernej i lotnictwa w Operacji Karpacko-Dukielskiej 1944 r.

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
* prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Węgrzyn

Tytuł rozprawy doktorskiej: Klęski elementarne a działalność spółdzielczych instytucji finansowych F. W. Raiffeisena i H. Schulze'go na ziemi brzeskiej w latach 1874 - 1918

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* dr hab. Mirosław Kłusek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jolanta Góral

Tytuł rozprawy doktorskiej: Warunki egzystencji ludności wiejskiej w południowo-zachodniej części województwa lwowskiego na przykładzie powiatów brzozowskiego, krośnieńskiego i sanockiego w latach 1920-1939

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* dr hab. Mirosław Kłosek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Stukus

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje kulturalne Polaków w Wilnie w latach 1991 - 2004

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. Edward Walewander
* dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UWB

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dariusz Szwandrok

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 70-tych XX wieku

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
* dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Lucjan Fac

Tytuł rozprawy doktorskiej: Generał brygady Ludomił Rayski 1892-1977.  Biografia wojskowa

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
* prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Demcio

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (1921-1939)

Recenzje:
* dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
* dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Hanna Wajda-Lawera

Tytuł rozprawy doktorskiej: Uzdrowiska galicyjskie w dobie autonomii jako zjawisko społeczno-kulturowe

Recenzje:
* dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. UW
* prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Smoter

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polskie organizacje społeczno-polityczne, kulturalne i religijne w Sanoku w latach 1868-1918

Recenzje:
* dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
* prof. dr hab. Andrzej Kastory

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Januszkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kulturotwórcza rola organizacji polonijnych w podtrzymywaniu i rozszerzaniu nauczania języka polskiego na przykładzie Niżyna

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. Edward Walewander
* dr hab. Helena Krasowska, prof. IS. PAN

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Andrzej Sznajder

Tytuł rozprawy doktorskiej: Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989

Recenzje:
* dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK
* ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Robert Noga

Tytuł rozprawy doktorskiej: Sport żużlowy w Polsce w latach 1948-1989

Recenzje:
* dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
* prof. dr hab. Norbert Kasparek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Ks. mgr Tomasz Hryniak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Chrześcijańska kultura muzyczna w Przemyślu (1918-1939)

Recenzje:
* dr hab. Sabina Bober
* prof. dr hab. Marta Wierzbieniec

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Stawarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozruchy leskie 1932 r.

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* dr hab. Jarosław Moklak

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Pietrzyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aspekty polityczne i gospodarcze w działalności dyplomatycznej Leona Orłowskiego

Recenzje:
* dr hab. Józef Brynkus
* dr hab. Sławomir Kamosiński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mirosław Surdej

Tytuł rozprawy doktorskiej: Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947

Recenzje:
* prof. dr hab. Wiesław Wysocki
* prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Thomas

Tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczność żydowska Drohobycza w latach 1918 - 1939

Recenzje:
* dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
* prof. dr hab. Konrad Zieliński

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Kinga Fink

Tytuł rozprawy doktorskiej: Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego. Studium historyczne

Recenzje:
* prof. dr hab. Jadwiga Hoff
* prof. dr hab. Alicja Jarzębska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Sławomir Mrozek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Życie społeczno-polityczne w powiecie gorlickim w latach 1918-1939

Recenzje:
* dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR
* prof. dr hab. Stefan Iwaniak

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Przemysław Ożóg

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje Zakładu Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL w Boguchwale na tle sytuacji w przemyśle elektrotechnicznym w Polsce w latach 1939-2012

Recenzje:
* dr hab. Paweł Grata, prof. UR
* prof. dr hab. Stefan Kowal

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Krzysztof Jarosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Lotnictwo brytyjskie i niemieckie 1939-1945. Analiza porównawcza działań wojennych

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
* dr hab. Maciej Franz, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim