Filozofia

 

Mgr Hubert Styliński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Filozoficzna analiza coachingu jako sposobu transformacji „Ja”

Recenzje:
prof. dr hab. Elżbieta Osewska (recenzja nr 1)
prof. dr hab. Elżbieta Osewska (recenzja nr 2)
dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (recenzja nr 1)
dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (recenzja nr 2)

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jarosław Brenkacz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Filozof na tronie – postawa Marka Aureliusza wobec chrześcijan

Recenzje:
* ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
* ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Lek. Zbigniew Bajda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Homo patiens w ponowoczesnej rzeczywistości

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. Józef Stala
* ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
* dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Wysokińska-Zajchowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ filozofii na przeobrażenie społeczeństwa japońskiego na przełomie XIX i XX wieku. Enryo Inoue - cień epoki Meiji

Recenzje:
* ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM recenzja 1; recenzja 2
* dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH recenzja 1; recenzja 2

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Nowicki

Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem naturalizmu w filozofii Charlesa Taylora

Recenzje:
dr hab. Jolanta Zdybel
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jakub Kwak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Myśl polityczna wybranych brytyjskich i francuskich filozofów nowożytnych wobec absolutyzmu

Recenzje:
dr hab. Piotr Bartula, prof. UJ
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Bobro

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia postmodernizmu w perspektywie personalizmu

Recenzje:
* prof. dr hab. Andrzej J. Noras
ks. prof. dr hab. Józef Stala

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Łukasz Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Być czy mieć w ponowoczesności (perspektywa personalizmu katolickiego)

Recenzje:
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie
ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Izabela Pasternak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Człowiek a władza w filozofii Michela Foucaulta

Recenzje:
dr hab. Cezary Mordka
dr hab. Jacek Breczko

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Krzysztof Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia ojczyzny i patriotyzmu w kontekście materiałów dydaktycznych do szkoły podstawowej

Recenzje:
dr hab. Jerzy Kojkoł
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim