Archeologia

Mgr Sylwia Jędrzejewska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stan badań archeologicznych nad zagadnieniem etnogenezy Słowian w Polsce oraz w krajach Europy Wschodniej

Recenzje:
* prof. dr hab. Maria Magdalena Mączyńska
* prof. dr hab. Jacek Poleski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jacek Błaszczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mikroregionalne relacje kulturowe we wczesnej epoce żelaza na przykładzie cmentarzysk z Wilkowic i Wierzbowej w Polsce środkowej

Recenzje:
* dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS
* dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Michał Głowacz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Gospodarka i osadnictwo społeczności późnoneolitycznych i z wczesnej epoki brązu na terenie Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy

Recenzje:
* prof. dr hab. Lucyna Domańska
* prof. dr hab. Ryszard Grygiel

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mieszko Janas

Tytuł rozprawy doktorskiej: Bitwa Krakowska 1914 r.-oraz inne ślady działań militarnych na terenach podkrakowskich w świetle badań archeologicznych, historycznych i architektonicznych

Recenzje:
* dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec
* dr hab. Michał Proksa, prof. PRz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Beata Polit

Tytuł rozprawy doktorskiej: Biżuteria okresu sarmackiego na Krymie - klasyfikacja typologiczno-chronologiczna

Recenzje:
* prof. dr hab. Maria Magdalena Mączyńska
* prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Błażej Muzolf

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozplanowanie, chronologia i relacje kulturowe stanowisk łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej w epoce brązu

Recenzje:
* dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS
* dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM
* dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Elżbieta Sieradzka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Obrządek pogrzebowy grupy centralnej i wschodniej kultury amfor kulistych

Recenzje:
* prof. dr hab. Marzena Szmyt
* dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Kocańda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Wacława II (1291-1305) w Małopolsce na tle ziem polskich. Studium archeologiczno-historyczne

Recenzje:
* dr hab. Michał Proksa, prof. PR
* prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dmytro Verteletskyi

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kultura trypolska etapu C-II w międzyrzeczu Dniestru, Bugu i Horynia

Recenzje:
* prof. dr hab. Marzena Szmyt
* dr Ghienadie Sirbu

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Burghardt

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stratyfikacja społeczna ludności leśnostepowego Podnieprza okresu scytyjskiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Jan Chochorowski
* dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Piotr Mączyński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Funkcjonalne i technologiczne aspekty krzemieniarstwa kultury lubelsko-wołyńskiej w świetle analizy traseologicznej

Recenzje:
* prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka
* dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Wojciech Rajpold

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

Recenzje:
* dr hab. Jacek Górski
* dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Nina Glińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych

Recenzje:
* prof. dr hab. Andrzej Buko
* prof.dr hab. Jacek Poleski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joanna Adamik-Proksa

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kultura trzciniecka w południowo-wschodniej Polsce

Recenzje:
* prof. dr hab. Przemysław Makarowicz
* dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Józef Niedźwiedź

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przemiany kulturowe i osadnicze na Roztoczu Środkowym i w Kotlinie Zamojskiej od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza

Recenzje:
* dr hab. Jacek Górski
* dr hab. Marcin Ignaczak prof. UAM

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Rafał Niedźwiadek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Od cmentarza rzędowego do krypt – przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym
średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych

Recenzje:
* dr hab. Jacek Chachaj
* prof. dr hab. Anna Drążkowska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Przemysław Harasim

Tytuł rozprawy doktorskiej: Oddziaływania kultury lateńskiej w młodszym okresie przedrzymskim na Pomorzu Polskim

Recenzje:
* dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
* prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Damian Wolski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Źródła krzemienne z wczesnej epoki brązu w świetle analizy traseologicznej wybranych materiałów z obszaru Małopolski

Recenzje:
* dr hab. Jerzy Kopacz
* dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Piotr Kotowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich

Recenzje:
* dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
* dr hab. Jacek Poleski, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Kucharska-Budzik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Atrybuty władzy królewskiej w wizerunkach Aleksandra Wielkiego. Studium ikonograficzno – archeologiczne

Recenzje:
* prof. dr hab. Tomasz Polański
* prof. dr hab. Nicholas Sekunda

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dariusz Król

Tytuł rozprawy doktorskiej: Cmentarzyska z grobowcami bezkomorowymi: grupa wschodnia i południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych. Zróżnicowanie, datowanie i geneza

Recenzje:
* dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ
* dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim