Literaturoznawstwo

Dr Sławomir Kozioł

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* dr hab. Beata Zawadka, prof. US
* dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
* dr hab. Tomasz Basiuk, prof. UW
* dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Stanisław Dłuski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna

* Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Jan Wolski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Marek Piechota
* prof. dr hab. Stanisław Uliasz
* prof. dr hab. Wojciech Ligęza

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Grzegorz Trościński

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Maria Zofia Barłowska prof. UŚ
* prof. dr hab. Piotr Urbański
* prof. dr hab. Roman Krzywy

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Arkadiusz Luboń

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM
* dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR
* dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agata Kucharska-Babula

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Adam Dziadek
* prof. dr hab. Paweł Próchniak
* dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wojciech Birek

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Ewa Paczoska
* prof. dr hab. Jerzy Szyłak
* dr hab. Joanna Rusin, prof. UR

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Magdalena Patro-Kucab

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Tomasz Chachulski
* prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
* prof. dr hab. Roman Dąbrowski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Rogalewska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Jolanta Pasterska
* prof. dr hab. Maciej Urbanowski
* prof. dr hab. Wojciech Tomasik

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Tadeusz Półchłopek

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Dariusz Seweryn
* dr hab. Iwona Węgrzyn
* prof. dr hab. Wiesław Pusz

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Jamrozek-Sowa

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
* dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR
* prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jolanta Kowal

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz
* dr hab. Roman Dąbrowski
* dr hab. Tomasz Chachulski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Karkut

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Jolanta Pasterska
* prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
* prof. dr hab. Piotr Borek

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agata Paliwoda

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Czajkowska
* dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
* prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Mariusz Chrostek

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
* prof. dr hab. Jerzy Smulski
* prof. dr hab. Józef Bachórz

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego