Językoznawstwo

 

Dr Anna Rudyk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Gasz
* dr hab. Grażyna Mańkowska
* dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
* prof. dr hab. Roman Lewicki

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Konieczna

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
* prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Grażyna Błachowicz-Wolny

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna

* Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Beata Żywicka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS
dr hab. Maria Krauz, prof. UR

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Urszula Gajewska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
prof. dr hab. Ewa Malinowska
dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Robert Słabczyński

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Małgorzata Kułakowska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Adam Siwiec
prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
prof. dr hab. Grażyna Filip

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Chudyk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM
prof. dr hab. Ewa Komorowska
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Hanus

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
dr hab. Maria Krauz, prof. UR
prof. dr hab. Andrzej Kątny

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wioletta Kochmańska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Beata Grochala-Woźniak
dr hab. Magdalena Trysińska
dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Mac

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
prof. dr hab. Andrzej Kątny
prof. dr hab. Zenon Weigt

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marzanna Karolczuk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Ludmiła Szypielewicz
prof. dr hab. Władysław Figarski
prof. dr hab. Zofia Czapiga

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Artur Czapiga

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG
dr hab. Halina Chodurska
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Krzysztof Nycz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
prof. dr hab. Roman Sadziński
prof. dr hab. Zofia Berdychowska

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Izabela Łuc

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. UAM
prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Osuchowska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
dr hab. Maria Jodłowiec
prof. dr hab. Andrzej Łyda

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marta Bołtuć

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR
prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska
prof. dr hab. Leszek Berezowski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego