Językoznawstwo

Dr Robert Słabczyński

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* prof. dr hab. Halina Kurek
* prof. dr hab. Halina Pelc
* dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ
* prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Edyta Więcławska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ
* dr hab. Agnieszka Piskorska, prof. UW
* dr hab. Aleksandra E. Matulewska, prof. UAM
* dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marta Smykała

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* dr hab. Andrzej S. Feret, prof. UJ
* dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW
* prof. dr hab. Andrzej Kątny
* prof. dr hab. Zofia Berdychowska

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Rudyk

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Gasz
* dr hab. Grażyna Mańkowska
* dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
* prof. dr hab. Roman Lewicki

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Konieczna

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:
* prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
* dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr
* dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
* prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Grażyna Błachowicz-Wolny

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna

* Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Beata Żywicka

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
* dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS
* dr hab. Maria Krauz, prof. UR

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Urszula Gajewska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
* prof. dr hab. Ewa Malinowska
* dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Robert Słabczyński

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Małgorzata Kułakowska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Adam Siwiec
* prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
* prof. dr hab. Grażyna Filip

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Chudyk

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM
* prof. dr hab. Ewa Komorowska
* prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Hanus

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
* dr hab. Maria Krauz, prof. UR
* prof. dr hab. Andrzej Kątny

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wioletta Kochmańska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Beata Grochala-Woźniak
* dr hab. Magdalena Trysińska
* dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Mac

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
* prof. dr hab. Andrzej Kątny
* prof. dr hab. Zenon Weigt

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marzanna Karolczuk

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Ludmiła Szypielewicz
* prof. dr hab. Władysław Figarski
* prof. dr hab. Zofia Czapiga

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Artur Czapiga

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG
* dr hab. Halina Chodurska
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Krzysztof Nycz

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
* prof. dr hab. Roman Sadziński
* prof. dr hab. Zofia Berdychowska

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Izabela Łuc

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. UAM
* prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Osuchowska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
* dr hab. Maria Jodłowiec
* prof. dr hab. Andrzej Łyda

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marta Bołtuć

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR
* prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska
* prof. dr hab. Leszek Berezowski

* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego