Historia

Dr Paweł Korzeniowski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Andrij Kharuk
* dr hab. Jarostaw Centek, prof. UMK
* prof. dr hab. Andrzej Chwalba
* dr hab. Marek Herma, prof. UP

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jolanta Wąsacz-Krztoń

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna

Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Krzysztof Mroczkowski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Informacja CK - zmiana recenzenta
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Bojko, Prof. ASzWoj
* prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
* prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Zawistowski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. R. Skobelski
* dr hab. P. Grata, prof. UR
* prof. dr hab. A. L. Sowa

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Mirkiewicz

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. P. Biliński
* prof. dr hab. E. Czapiewski
* prof. dr hab. J. Snopko

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Mirosław Romański

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab J. Pisuliński, prof. UR
* dr hab. G. Miernik, prof. UJK
* prof. dr hab. P. Machcewicz

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wioletta Zawitkowska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. B. Czwojdrak
* prof. dr hab. M. Koczerska
* prof dr hab. S. Sroka

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Milos Jacov

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. A. Centarowicz
* prof. dr hab. J. Wyrozumski
* ks. prof. dr hab. S. Wilk

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Piotr Berdowski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. L. Mrozewicz
* prof. dr hab. A. Ziółkowski
* prof. dr hab. D. Musiał

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Niedojadło

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. A. Glimos-Nadgórska
* dr hab. J. Kamińska-Kwak, prof. UR
* prof. dr hab. H. Wójcik-Łagan

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Wawryniuk

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. Z. Budzyński
* prof. dr hab. M. Golon
* dr hab. J. Wojtkowiak, prof. UAM

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jerzy Kuzicki

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. K. Marchlewicz, prof. UAM
* dr hab. S. Górzyński, prof. UO
* ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Beata Lorens

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. A. Mironowicz
* dr hab. H. Łaszkiewicz
* ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Elżbieta Rączy

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Z. Zblewski
* prof. dr hab. W. Bonusiak
* prof. dr hab. J. Chrobaczyński

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Rudnicka-Kassem

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* ks. prof. dr hab. D. Zagórski
* ks. prof. dr hab. J. Walkusz
* ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Edyta Czop

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. W. Piątkowska-Stepaniak
* dr hab. A. Zięba
* prof. dr hab. E. Olszewski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego