Historia

 

Dr Paweł Korzeniowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Skład komisji habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Andrij Kharuk
dr hab. Jarostaw Centek, prof. UMK
* prof. dr hab. Andrzej Chwalba
* dr hab. Marek Herma, prof. UP

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jolanta Wąsacz-Krztoń

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna

Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Krzysztof Mroczkowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Informacja CK - zmiana recenzenta
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Bojko, Prof. ASzWoj
* prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
* prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Zawistowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. R. Skobelski
* dr hab. P. Grata, prof. UR
* prof. dr hab. A. L. Sowa

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Mirkiewicz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. P. Biliński
* prof. dr hab. E. Czapiewski
* prof. dr hab. J. Snopko

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Mirosław Romański

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab J. Pisuliński, prof. UR
dr hab. G. Miernik, prof. UJK
prof. dr hab. P. Machcewicz

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wioletta Zawitkowska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. B. Czwojdrak
prof. dr hab. M. Koczerska
prof dr hab. S. Sroka

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Milos Jacov

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. A. Centarowicz
prof. dr hab. J. Wyrozumski
* ks. prof. dr hab. S. Wilk

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Piotr Berdowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. L. Mrozewicz
prof. dr hab. A. Ziółkowski
prof. dr hab. D. Musiał

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Niedojadło

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. A. Glimos-Nadgórska
dr hab. J. Kamińska-Kwak, prof. UR
prof. dr hab. H. Wójcik-Łagan

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Wawryniuk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Z. Budzyński
prof. dr hab. M. Golon
dr hab. J. Wojtkowiak, prof. UAM

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jerzy Kuzicki

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. K. Marchlewicz, prof. UAM
dr hab. S. Górzyński, prof. UO
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Beata Lorens

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. A. Mironowicz
dr hab. H. Łaszkiewicz
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Elżbieta Rączy

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Z. Zblewski
prof. dr hab. W. Bonusiak
prof. dr hab. J. Chrobaczyński

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Rudnicka-Kassem

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
ks. prof. dr hab. D. Zagórski
ks. prof. dr hab. J. Walkusz
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Edyta Czop

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. W. Piątkowska-Stepaniak
dr hab. A. Zięba
prof. dr hab. E. Olszewski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego