Archeologia

Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. Jacek Górski
* dr hab. Halina Taras
* prof. dr hab. Jan Chochorowski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marek Florek

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. S. Moździoch
* prof. dr hab. S. Czopek
* prof. dr hab. W. Chudziak

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Lubomir Sebela

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. A. Pelisiak, prof. UR
* dr hab. J. Libera, prof. UMCS
* dr hab. M. Masojc

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jarolav Peska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. S. Stuchlik
* dr hab. M. Nowak
* prof. dr hab. S. Kadrow

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Tomasz Bochnak

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. P. Kaczanowski
* prof. dr hab. T. Dąbrowska
* prof. dr hab. Z. Woźniak

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Maciej Karwowski

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. M. Mączyńska
* prof. dr hab. P. Kaczanowski
* prof. dr hab. W. Nowakowski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anita Szczepanek

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* dr hab. B. Kwiatkowska
* prof. dr hab. J. Kruk
* prof. dr hab. S. Czopek

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Elżbieta Kłosińska

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. J. Dąbrowski
* prof. dr hab. W. Blajer
* prof. dr hab. S. Czopek

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marcin Wołoszyn

* Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
* prof. dr hab. A. Buko
* prof. dr hab. W. Chudziak
* prof. dr hab. M. Parczewski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego