Archeologia

 

Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
* Autoreferat
* Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Jacek Górski
* dr hab. Halina Taras
prof. dr hab. Jan Chochorowski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marek Florek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. S. Moździoch
prof. dr hab. S. Czopek
prof. dr hab. W. Chudziak

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Lubomir Sebela

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. A. Pelisiak, prof. UR
dr hab. J. Libera, prof. UMCS
dr hab. M. Masojc

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jarolav Peska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. S. Stuchlik
dr hab. M. Nowak
prof. dr hab. S. Kadrow

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Tomasz Bochnak

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. P. Kaczanowski
prof. dr hab. T. Dąbrowska
prof. dr hab. Z. Woźniak

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Maciej Karwowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. M. Mączyńska
prof. dr hab. P. Kaczanowski
prof. dr hab. W. Nowakowski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anita Szczepanek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. B. Kwiatkowska
prof. dr hab. J. Kruk
prof. dr hab. S. Czopek

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Elżbieta Kłosińska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. J. Dąbrowski
prof. dr hab. W. Blajer
prof. dr hab. S. Czopek

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marcin Wołoszyn

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
* Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. A. Buko
prof. dr hab. W. Chudziak
prof. dr hab. M. Parczewski

* Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
* Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego