Skład Kolegialnej Komisji Wyborczej

  1. Dr Michał Dzik
  2. Dr Izabela Pasternak
  3. Dr hab. Beata Lorens, prof. UR
  4. Mgr Jacek Kwaśniak
  5. Dr hab. Anna Rudyk, prof. UR
  6. Dr Łukasz Barciński
  7. Dr hab. Jan Wolski, prof. UR
  8. Dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR
  9. Prof. dr hab. Jacek Ścibor
  10. Dr hab. Grzegorz Frydryk, prof. UR