Przekłady wybranych artykułów

Przekłady z języka niemieckiego:


Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (I)

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (II)

Wolfgang Heinemann - Kontrowersje wokół analizy dyskursu

Klaus-Peter Konerding (2009) - Lingwistyka dyskursu - nowa subdyscyplina lingwistyczna

 

Tłumaczenie z języka angielskiego:

Źródło: Koller, Veronika (2012): How to Analyse Collective Identity in Discourse – Textual and Contextual Parameters. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, 5(2), s. 19-38.  

Tłumacze tego artykułu, Pani Gabriela Karpowicz oraz Pan Tobiasz Kubisiowski z Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, wygrali konkurs dla doktorantów i studentów polskich uniwersytetów na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego, zorganizowany przez Ośrodek Badawczo Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych).

Konsultacja merytoryczna: prof. Zofia Bilut-Homplewicz, dr hab. prof. UR Anna Hanus, dr hab. prof. UR Maria Krauz, dr Dorota Miller, dr Ewa Kusz

Źródło: Michael, Haugh (2021), „Discourse and Politeness”, W: Ken Hyland, Brian Paltridge i Lillian Wong (red.), The Companion to Discourse Analysis (2nd ed.), Bloomsbury, Londyn, s. 219-232.

 

Tłumaczka tego artykułu, Pani Monika Prysok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobyła wyróżnienie w konkursie dla doktorantów i studentów polskich uniwersytetów na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego, zorganizowanym przez Ośrodek Badawczo Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych).

 

Konsultacja merytoryczna: prof. Zofia Bilut-Homplewicz, dr hab. prof. UR Anna Hanus, dr hab. prof. UR Maria Krauz, dr Dorota Miller, dr Ewa Kusz