Archiwum/ Archiv

 

Laureci Konkursu 2013
Komisja Konkursowa Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za duże zainteresowanie i imponującą ilość zgłoszeń konkursowych. Cieszymy się, iż konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowanie ze strony doktorantów i studentów. Miło jest nam ponadto poinformować, iż większość uczestników konkursu wykazała się bardzo dobrą kompetencją translatorską, a nadesłane prace charakteryzowały się bardzo wyrównanym, a zarazem wysokim poziomem przekładu.

Komisja oceniająca w składzie:
o dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
o dr Anna Hanus
o dr Ruth Maloszek
o dr Marta Smykała
o dr Iwona Szwed

ustaliła, iż laureatami pierwszej nagrody zostają równorzędnie:

pani: Anna Kapuścińska z Katedry Germanistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz
pan: Damian Skowronek z Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nagrodzeni tłumacze proszeni są o kontakt z Ośrodkiem ([email protected]) w celu ustalenia szczegółów dotyczących tłumaczenia i publikacji artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.
Zachęcamy także do udziału w kolejnych edycjach naszego Konkursu na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego.

W imieniu komisji konkursowej
Anna Hanus