Struktura

Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
prof. dr hab. Marek Nalepa

pokój nr 121
tel.: +48 17 872 12 31
[email protected]

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32
[email protected]

dr hab. Roman Magryś, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32
[email protected]

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

pokój nr 122
tel.: + 48 17 872 12 32
[email protected]

 

Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
prof. dr hab. Marek Stanisz

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35
[email protected]

dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35
[email protected]

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35
[email protected]

dr Anna Dworak

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35
[email protected]

dr Wojciech Maryjka

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35
[email protected]

 

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Anna Wal, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 1190
[email protected]

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 1236
[email protected]

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

pokój nr 110 A
tel.: + 48 17 872 1323
[email protected]

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 1190
[email protected]

prof. dr hab. Janusz Pasterski

pokój nr 136
tel.: + 48 17 872 1236
[email protected]

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 1190
[email protected]

 

Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

pokój nr 109
tel.: +48 17 872 12 40
[email protected]

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

pokój nr 134
tel.: +48 17 872 12 29
[email protected]

dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR

pokój nr 123
tel.: +48 17 872 12 33
[email protected]

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

pokój nr 109
tel.: + 48 17 872 12 40
[email protected]

dr Danuta Hejda

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33
[email protected]

dr Elżbieta Kozłowska

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33
[email protected]

 

Zakład Teorii i Antropologii Literatury        

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42
[email protected]

prof. dr hab. Jolanta Pasterska

pokój nr 132
tel.: + 48 17 872 12 47
[email protected]

prof. dr hab. Stanisław Uliasz

pokój nr 133
tel.: + 48 17 872 12 41
[email protected]

dr hab. Wojciech Birek, prof.UR

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42
[email protected]

dr Michał Dawid Żmuda

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42
[email protected]

 

Zakład Kultury Mediów

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

pokój nr 110 A 
tel.: +48 17 872 1323
[email protected]

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39
[email protected]

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

pokój nr 107
tel.: +48 17 872 12 36
[email protected]

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39
[email protected]

dr Joanna Trzaska-Wieczorek

pokój nr 108
tel. 532 562 070
[email protected]

 

Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Bożena Taras, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48
[email protected]

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

pokój nr 119
tel.: + 48 17 872 12 45
[email protected]

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48
[email protected]

dr Ewa Błachowicz-Wolny

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48
[email protected]

 

Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
prof. dr hab. Grażyna Filip

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37
[email protected]

dr Justyna Majchrowska

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37
[email protected]

mgr Małgorzata Bożek

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37
[email protected]

 

Zakład Onomastyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48 17 872 12 46
[email protected]

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

pokój nr 116
tel.: +48 17 872 12 43
[email protected]

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

pokój nr 114  lub 115
tel.: + 48 17 872 12 46
[email protected]

dr Małgorzata Kułakowska

pokój nr 115
tel.: + 48 17 872 12 46
[email protected]

dr Robert Słabczyński

pokój nr 115
tel.: + 48 17 872 12 46
[email protected]

dr Barbara Drozd

pokój nr 119
tel.: + 48 17 872 12 46
[email protected]