Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, IX już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. TikTok – pożeracz czasu, czy skarbnica wiedzy? Szanse i zagrożenia w korzystaniu z TikToka.
 2. Mediatyzacja istnienia.
 3. Influencer – dziennikarzem? Czy jeszcze istnieje dziennikarstwo profesjonalne?
 4. Rozwój mediów – dokąd zmierzamy? Jak AI wpłynie na media?
 5. Dziennikarstwo czasów dezinformacji.

Kalendarium Olimpiady

 • Zgłoszenia uczestników/rejestracja do 10. Edycji OWM: do 31.10.2023
 • Link do rejestracji: https://owm.edu.pl/rejestracja/
 • Nadsyłanie prac do I etapu: do 14.11.2023
 • Ogłoszenie wyników I etapu: 20.11.2023
 • II etap / okręgowy: 8.12.2023
 • III etap / Finał 10. Edycji OWM: 22-23.03.2024

Okręgowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)

Przewodniczący: dr hab. prof. UR Magdalena Patro-Kucab
Zastępca: dr Jakub Czopek
Sekretarz dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
Członkowie: dr Jarosław Kinal, dr Edyta Gracz-Chmura (II LO w Mielcu), dr Anna Kupiszewska, mgr Karolina Paszek (doktorantka Szkoły Doktorskiej UR)

Kontakt:
Prace należy przesłać na adres:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR,
al. T. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach (województwo podkarpackie)"

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej https://owm.edu.pl