Leksykon terminów medialnych

Leksykon terminów medialnych to obszerne zbiorowe opracowanie, zawierające alfabetycznie ułożony zbiór istotnych terminów związanych z mediami. Każde hasło jest opatrzone krótkim komentarzem, który pozwala czytelnikom lepiej zrozumieć proces komunikowania się oraz związane z nim technologie, filozofię, etykę i psychologię. Choć głównym celem leksykonu jest zdefiniowanie i objaśnienie terminów medialnych, publikacja ma także szerszy walor edukacyjny i jest niezwykle użyteczna dla osób zainteresowanych mediami.
Pomysłodawcą i redaktorem naukowym Leksykonu terminów medialnych jest profesor Kazimierz Wolny-Zmorzyński, a w pracach nad publikacją uczestniczyli również prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg oraz prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. Leksykon został wydany nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek i jest to największa tego typu publikacja na polskim rynku medioznawczym.

Dzięki życzliwości Autorów Leksykon terminów medialnych został udostępniony pracownikom i studentom Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, umożliwiając im poszerzenie wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia terminologii związanej z mediami i komunikacją społeczną.