Tematy i Konteksty

logo_tik.jpg [41.65 KB]

 

„Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

 

ISSN: 2299-8365

ISSN online (eISSN): 2719-8561

 

„Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

„Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:

  • BazHum
  • PBN
  • Index Copernicus (ICV 2018: 82.00)
  • ERIH PLUS
  • CEJHS
  • EBSCO     ebsco_logo.jpg [4.14 KB]

 

Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty

Publikujemy artykuły z wszystkich dziedzin literaturoznawstwa. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu problemowi; publikujemy również artykuły i recenzje niezwiązane z wiodącą tematyką numeru.

Procedowanie manuskryptów jest bezpłatne.
Przewidywany czas procedowania manuskryptów: 12 miesięcy.

Artykuły publikowane są na licencji CC-BY NC ND.


W przygotowaniu: 
„Tematy i Konteksty” 2022, nr 12 (17): Gatunki – znaki (swoich?) czasów, red. Dorota Korwin-Piotrowska, Janusz Pasterski, Marek Stanisz.


Zapraszamy do współpracy!