Tematy i Konteksty nr 9 (14) 2019


Tematy i Konteksty nr 9 (14) 2019, Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 707
Format: B5
Oprawa: broszurowa


Redakcja naukowa:

Wojciech Maryjka, Marek Stanisz, Grzegorz Trościński

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w j. polskim)
Donald Trinder (artykuły w j. angielskim)
Dominic Hinkel (artykuły w j. niemieckim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

 

Marek Stanisz, Grzegorz Trościński
Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej

Marek Stanisz, Grzegorz Trościński
Literature in the Context of Unifcation Initiatives to Commemorate the 450th Anniversary of the Union of Lublin


LITERATURA W KRĘGU UNIJNYCH ZBLIŻEŃ

Magdalena Żardecka
In varietate Concordia. Nauki humanistyczne i ich wpływ na imaginarium społeczne

Dorota Korwin-Piotrowska
Wokół kategorii metaxú. Doświadczanie i wytwarzanie międzyludzkiego pogranicza za pomocą języka

Jolanta Pasterska
Modele polskiej prozy „unijnej”. Próba klasyfkacji

Artur Bracki
Różne modele i przestrzenie unii - przypadek Ukrainy

Joanna Partyka
Doświadczając historii: melancholia przeszłości w kulturach peryferyjnych na przykładzie Polski i Portugalii

Dorota Gacka
Przedunijne nadzieje i obawy kryjące się za obrazem średniowiecznych władców zawartym w Rozmowie Polaka z Litwinem (1564)

Dariusz Dybek
Mikołaj Rej a „sprawa litewska” – uwagi Pana z Nagłowic o unii (lubelskiej) i Litwinach

Radosław Rusnak
Idea unii polsko-litewskiej w twórczości Jana Kochanowskiego

Teresa Banaś-Korniak
Pieśń o chwale Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uwagi o tradycji genologicznej Proporca albo Hołdu pruskiego Jana Kochanowskiego

Jerzy Kroczak
Jana Ponętowskiego wierszowana relacja o unii lubelskiej i sejmie 1569 roku

Tomasz Ślęczka
„Niezadowoleni są, ale nie uciekać było spod Pskowa, a dotrwać do końca!” Jan Piotrowski o Litwinach

Radosław Sztyber
Pozorna unia… Rzeczpospolita, Polacy i rodzina narodów słowiańskich w Wywodzie Dembołęckiego (geneza – znaczenie – predestynacja)

Andrzej Borkowski
Konterfekt polsko-litewskich zbliżeń w poezji Wacława Potockiego (Ogród nie plewiony, Moralia)

Dariusz Piotrowiak
„Godne Księstwo Litewskie takiego klejnotu” – edycja krytyczna cyklu wierszy dotyczących Pogoni z Pocztu herbów Wacława Potockiego

Krzysztof Obremski
Wyciszana klęska unii lubelskiej: litewska odsiecz wiedeńska

Roman Magryś
Tolerancja religijna i integralność społeczeństwa polskiego w Opisie obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza

Ewa Grzęda
Saksonia i Saksończycy w świetle pamięci o uniach polsko-saskich w wybranych relacjach pamiętnikarskich Polaków z pierwszej połowy XIX wieku

Jacek Lyszczyna
Konstanty Gaszyński na Litwie

Samir Sattarov
Orient w twórczości „polskich poetów kaukaskich” (na przykładzie twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego, Władysława Strzelnickiego, Michała Butowta-Andrzejkowicza)

Agata Demkowicz
Polityczne, historyczne i kulturowe aspekty unii polsko-litewskiej w twórczości Józefa Weyssenhoffa

Mariusz Chrostek
Polacy, Żydzi i antysemityzm w publicystyce Ryszarda Ganszyńca

Maria Rombel
Literackie obrazy socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu w perspektywie geopoetyki i komparatystyki. Przykład powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi

Iryna Borysiuk
History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel’nychuk

Anna Wal
Krzysztof Czyżewski a paryska „Kultura”

Dalia Čiočyte
Interpretacja politycznej agresji w dramacie Mariusa Ivaškevičiusa Mistrz (Mistras, 2010)

Magdalena Sukiennik
Berlin - soczewka współczesnej Europy. Uwagi na marginesie książki Ewy Wanat Deutsche nasz. Reportaże berlińskie

Anna Rutka
„Auch wir sind das Volk“. Zu Einwanderung und Ankommen in essayistischen Texten der jungen postmigrantischen Generation in Deutschland

Grzegorz Jaśkiewicz
Europa ohne Nationen. Robert Menasses Beitrag zur Gestaltung der Europäischen Union der Zukunft in Die Hauptstadt

Dorota Miller
Brex and the city. Cultural References in British, Polish and German Newspaper Articles on the British EU Referendum


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Michał Nowakowski
Hymenaeus abo wiersz godowy Pawła Mankiewicza na tle innych siedemnastowiecznych epitalamiów mieszczańskich

Marcin Popławski
W poszukiwaniu miejsc trzecich w podróżopisarstwie XIX wieku na przykładzie Tour through England Izabeli z Flemingów Czartoryskiej

Agnieszka Czajkowska
Czy są nam potrzebni „marni” poeci?

Monika Kulesza
Amazonka, malarka, zakonnica. O Celinie Michałowskiej

Martyna Ujma
Literackie odwołania w pismach flozofcznych Karola Libelta jako przykład dziewiętnastowiecznego myślenia komparatystycznego

Maciej Szargot
Treści religijne w wierszach dla dzieci Stanisława Jachowicza

Barbara Szargot
Tmou za láskou. Renarracja Quo vadis w słowackim musicalu

Sławomir Bobowski
Opowieść o „życiopisaniu”. Portret Emily Dickinson w flmie Cicha namiętność Terence’a Daviesa

Adrian Uljasz
Popularyzacja czytelnictwa oraz historii ojczystej w twórczości literackiej krakowskiej bajarki i animatorki kultury Marii Niklewiczowej

Aleksander Janiszewski
Dwie małe formy literackie Floriana Czarnyszewicza jako świadectwa idei polskości w jego twórczości

Krzysztof Obremski
Cztery cząstki wyobraźni poetyckiej Juliana Przybosia: Podgórze i gotyckie katedry, Holokaust i Atlantyk

Joanna Rusin
„Sienkiewiczologowanie”. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w powieściach Marii Pruszkowskiej

Paweł Szczyrek
Zdzisław Beksiński i ponowoczesna melancholia. Zarys interpretacyjny (Na końcu ogrodu, Centrala snów, Informator)

Zofa Agnieszka Kłakówna
Szekspir nasz powszedni albo praktyka sensownego czytania w szkole (dziś, tj. „w czasach zarazy cyfrowej” oraz relacji globalnych, a także niezależnie od jakichkolwiek plag czy kataklizmów)


RECENZJE

Monika Szczepaniak
Wojna (nie)opisana

Wojciech Sak
Złudzenia mężczyzn, złudzenia kobiet – o iluzoryczności płci

Paweł Tański
Czas Anny Frajlich

Dorota Korwin-Piotrowska
Pogranicze i prowincja kontra prowincjonalizm. Lekcja Krzysztofa Czyżewskiego


POŻEGNANIA

Jolanta Pasterska
Profesor Florian Śmieja – pożegnanie

Recenzenci numeru 9(14)/2019