Tematy i Konteksty nr 8 (13) 2018

Tematy i Konteksty nr 8 (13) 2018, Literatura Polska 1918-2018.  Narracje, dyskursy, dzieła

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 560
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Jolanta Pasterska i Stanisław Uliasz

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w j. polskim)
Donald Trinder (artykuły w j. angielskim)
Jonas Nesselhauf (artykuły w j. niemieckim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz
Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła


Syntezy i rekapitulacje

Stanisław Uliasz
Problem Kresów w literaturze polskiej 1918 - 2018. Znaczące perspektywy interpretacyjne

Anna Frajlich
“Unprocessed” Holocaust


(Po)nowoczesne odczytania

Emilia Wikarska
Ludzie i miasto w prozie dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy współczesnej lektury (na przykładzie utworów Tadeusza Rittnera, Mieczysława Smolarskiego i Bruno Jasieńskiego)

Karolina Chyła
Melancholia i mitologia. Noce i dnie a pokusy słabości

Janusz Pasterski
„Nie wiedziałem wtedy...” O dwóch wierszach autotematycznych

Grzegorz Pełczyński
Kabzanie Vincenza

Dorota Walczak-Delanois
Kaledoskop. Poezja Krzysztofa Siwczyka  jako przykład  ewolucji zmiany poetyckiej na przełomie XX i XXI wieku

Alicja Jakubowska-Ożóg
„Strasznie żywa jest ta śmierć”– o Wierszach dośmiertnych Zofii Zarębianki

Bernadetta Darska
Choroba twórcy jako źródło pamięci i zapomnienia. Na wybranych przykładach

Anna Wal
„Ja, Ahaswer”. Motyw tułaczki, podróży, pielgrzymowania w trylogii Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi i inne rejsy po złote runo

Dariusz Piechota
Melancholicy nad Wisłą

Grażyna Maroszczuk
Obrazy miasta w Pozwól rzece płynąć Michała Cichego. Prolegomena

Matylda Zatorska
Wybrana. O powieści Bogini tańca Ewy Stachniak

Barbara Trygar
Pogranicze polsko-niemieckie w powieści Tunel Magdaleny Parys w perspektywie poetyki intersubiektywnej

Agnieszka Trześniewska
Na tropie polskiego thrillera medycznego. Rozważania na marginesie polskich powieści początku XXI wieku

Arkadiusz Luboń
Stuletnia weird fiction z Providence we współczesnej Polsce. Recepcja translatorska i konwencje przekładowe w tłumaczeniach prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta na przykładzie polskich wersji opowiadania Dagon

Ewa Kołodziejczyk
Selected Problems in Translation of Culture-bound Elements in Marek Hłasko’s Beautiful Twentysomethings

Agnieszka Nęcka
Łowcy odsłon. O blogosferze literackiej słów kilka

Karolina Wiecheć, Jowita Tenderowicz
Rola cytatu i krótkiej formy literackiej w procesie popularyzowania literatury za pomocą social mediów


ODSŁONY

Anna Szawerna-Dyrszka
Wileńskie pismo „Comoedia” – jeszcze jedno ogniwo awangardy

Rafał Moczkodan
Konflikt młodzi-starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949-1966)

Kazimierz Adamczyk
Pawła Mayewskiego „Tematy”

Jakub Osiński
„Bijący talent dramatyczny”? Wokół emigracyjnej recepcji „Towarzysza Października” Kazimierza Wierzyńskiego

Izabela Zahaczewska
Odkrywany na (nowo?). Przyczynek do badań nad eseistyką Wojciecha Gniatczyńskiego

Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz
Listy Zygmunta Mycielskiego do Stanislawa Lorentza

Dariusz Pachocki
Lubelscy korespondenci Edwarda Stachury – Maria Bechczyc-Rudnicka


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Alice-Catherine Carls, Stephen D. Carls
New Perspectives on Europe From 1914 To 1945

Kazimierz Braun
Wyspiański, Schiller, Osterwa, Pilars of Modern Polish Theatre

Ewa Skorupa
Zagadki dotyku  i spojrzenia w „Cnotliwych” Elizy Orzeszkowej

Anna Dworak
Europa miejsc i Europa przestrzeni -  o mapie wyobrażonej Starego Kontynentu w twórczości polskich pisarzy doby międzypowstaniowej

Renata Gadamska-Serafin
Abd el-Kader o XIX-wiecznej Europie

Krzysztof Socha
Leopold von Sacher-Masochs Grausame Frauen. Ein Wirrwarr um die Ausgaben

Małgorzata Kowalcze
Gothic Healing under the Mediterranean Sun: The Magus by John Fowles as a Gothic Novel

Paweł Tański
Dyskursy, performanse tekstowe i narracje transmedialne polskich piosenek rockowych


RECENZJE

Emilia Wilk-Krzyżowska
Krawiec wśród literackich wzorów i wykrojów

Elżbieta Mazur
Poezja bez niepoezji, czyli meandry poezji czystej

Anna Jamrozek-Sowa
Obecność Romanowiczowej


Sprawozdania

Janusz Pasterski
Promocja monografii poświeconej twórczości Anny Frajlich w Krakowie


Recenzenci numeru 8(13) 2018