Tematy i Konteksty nr 5 (10) 2015

Tematy i Konteksty nr 5 (10) 2015, Proza nowa i najnowsza

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 444
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Jolanta Pasterska

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w języku polskim)
Ian Upchurch (artykuły w języku angielskim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Jolanta Pasterska
Implozja (nowej) prozy


PROZA NOWA I NAJNOWSZA

Barbara Trygar
Post-fenomenologiczna narracja w powieści Bieguni Olgi Tokarczuk

Wiesław Setlak
Twórca wobec przestrzeni i czasu. Przyczynek do rozważań o filozofii mobilności Andrzeja Stasiuka

Jacek Lech
"Patrząc na mapę, spoglądam w nicość"... Wokół melancholii i nudy w wybranych tekstach prozatorskich Andrzeja Stasiuka

Janusz Pasterski
Oko Innego w powieści Niskie Łąki Piotra Siemiona

Kamila Kania
Polska powieść polityczna u progu XXI w. O prozie Bronisława Wildsteina

Arkadiusz Luboń
Za kulisami współczesnej Polski - transformacje projektu quasi-publicystycznego cyklu w najnowszych powieściach Bronisława Wildsteina

Marcelina Janisz
Z okruchów przeszłości. O opowiadaniu Mała Nusia z misiem Piotra Guzego

Magdalena Dul-Kuźniar
Stosunki polsko-żydowskie na przykładzie powieści Dybuk Marka Świerczka (perspektywa antropologiczna)

Natalia Żórawska
Homo holocaustus czyli holocaustowe doświadczenia autobiograficzne kobiet

Piotr Gorliński-Kucik
Pamięć przeszłości versus Historia. O Lodzie Jacka Dukaja

Anna Rutka
Fantastyka i parafrazy. O dyskursie pamięci w twórczości pisarzy młodego pokolenia - Łukasz Orbitowski Widma (2012) i Paweł Demirski Niech żyje wojna! (2011)

Dariusz Piechota
Reaktywacje dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej

Dariusz Nowacki
Ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka

Magdalena Boczkowska
Proza Katarzyny Tubylewicz

Grażyna Maroszczuk
Bez znieczulania. O trudnych relacjach rodzinnych. Kaja Malanowska Patrz na mnie, Klaro

Bożena Fąfara
Współczesna manekinka. O bohaterce Zaplecza Marty Syrwid

Katarzyna Winnicka
"Trafieni". AIDS w polskiej literaturze najnowszej (na wybranych przykładach)

Agnieszka Nęcka
"Ostatni zgasi światło". Polska proza po 2000 roku wobec problemu migracji unijnej

Roman Sabo
Impresje zaoceanicznego czytelnika


INTERPRETACJE I ROZPRAWY

Aleksandra Modlińska
O wyglądzie stołów pańskich i chudopacholskich w powieściach saskich J. I. Kraszewskiego słów kilka

Magdalena Niekra
Moje najdroższe kobiety (o kobietach w życiu Adolfa Dygasińskiego na podstawie epistolografii)

Anna Patryło
Satyra w poezji Jana Raka. Rekonesans

Rafał Moczkodan
Problem "polskości" w londyńskich pismach studenckich ("Życie Akademickie" - "Kontynenty")

Joanna Rusin
Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta

Andrzej Busza
Conrad's Lord Jim and Dostoevsky's Crime and Punishment: Contrastive Axiologies

Anna Skubaczewska-Pniewska
"Posięście"wiedzy. Opętanie Antonii Susan Byatt jako filologiczna powieść uniwersytecka

Grzegorz Supady
Wiwisekcja duszy niemieckiej w powieści Trzecie królestwo Andrzeja Kuśniewicza

Grzegorz Jaśkiewicz
Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

Katarzyna Grzyb
Od szamańskiego transu do śmierci. Rozważania na marginesie intymnych zapisków, listów i wierszy Marilyn Monroe


RECENZJE I PRZEGLADY

Radosław Sioma
Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta

Marcin Lutomierski
Krytyka "Wiadomości"

Magdalena Rabizo-Birek
Manierysta w nowoczesności

Gustaw Ostasz
Reytan. Lekcja ciemności, która wraca echem żywym

Rafał Moczkodan
Praca ważna i doniosła


WYWIADY I SPARWOZDANIA

Ewa Wielgosz
Dwie rozmowy o Józefie Wittlinie

Anna Fiedeń
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Wiśle "Literatura polska obu Ameryk II"

Anna Jamrozek-Sowa
Konferencja naukowa "I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia"

Jolanta Pasterska
Profesor Florian Śmieja doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Grzegorz Trościński
Anons kolejnego numeru "Tematów i Kontekstów" Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm

 

Errata do czwartego numeru "Tematów i Kontekstów" (2014)