Tematy i Konteksty nr 3 (8) 2013

Tematy i Konteksty nr 3 (8) 2013, Dzisiaj i jutro poetyki

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 439
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Marek Stanisz i Stanisław Uliasz

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w j. polskim)
Alewtina Ławrinienko (artykuły w j. rosyjskim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE

Marek Stanisz, Stanisław Uliasz
Poetyka (w) przyszłości


DZISIAJ I JUTRO POETYKI

Dorota Korwin-Piotrowska
Życie pośmiertne poetyki

Teresa Kostkiewiczowa
Poetyka dawniej i dziś

Seweryna Wysłouch
Uczyć poetyk – dawnych i nowych!

Joanna Ślósarska
Poetyka jako chwyt

Edward Kasperski
Poetyka jako dyskurs

Magdalena Saganiak
Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze

Jerzy Madejski
Poetyka trzecia

Krzysztof Koehler
Czy można zapomnieć o poetyce? W badaniach nad literaturą dawną

Maciej Pieczyński
Poetyka jako instruktaż interpretacyjny. Perspektywy wykorzystania aparatury pojęciowej nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich

Renata Gadamska-Serafin
Poetyka – estetyka – metafizyka

Rafał Pokrywka
Powieść autobiograficzna – kariera pojęcia

Alfred Gall
Poetyka i doświadczenie ekstremalne: o retoryce w pisaniu o GUŁagu

Arkadiusz Sylwester Mastalski
Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej (na przykładzie Majowych wojen Marcina Świetlickiego)

Elżbieta Winiecka
Poetyka i e-literatura

Arkadiusz Luboń
Poetyka i ludologia: badania literackie a studia nad grami

Ольга Червинская
Украинская литературная теория ХХ века в контексте идеи кризиса и смерти поэтики

Роман Дзык
От поэтики А. Потебни к теории интертекстуальности

Barbara Matusiak
Poetyka w liceum… Zstąpmy na ziemię!

Mirosław Skrzypczyk
„Wolałbym nie” – szkolne życie poetyki

Mariusz Kalandyk
Literatura. Nieszczęśliwy polonista i płynna nowoczesność

 

INTERPRETACJE I ROZPRAWY

Kazimierz Braun
Kulturowy wymiar Za kulisami Cypriana Norwida

Anton Repoň
Ideał szczęścia rodzinnego w powieści Szczęście rodzinne Lwa N. Tołstoja

Rafał Moczkodan
„Kontynenty” (marzec 1961 – grudzień 1966)

Kamil Dźwinel
Kilka uwag o komunikacyjnych aspektach ironii w poezji Stanisława Barańczaka

Wojciech J. Podgórski
Szkoła Juliusza Nowaka-Dłużewskiego. Powinowactwa historycznoliterackie

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Mieczysław Inglot
„Wir sind alle mehr oder weniger in Galizien geboren”

Anna Marta Dworak
Niewygodny romantyk – zapomniana twórczość hrabiego Henryka Rzewuskiego

Kazimierz Prus
Nowa słowacka praca o Iwanie Turgieniewie

Jolanta Pasterska
Pasjans na dwóch

Arkadiusz Luboń
Biograficzne puzzle. Czytając Emigracje intymne Agnieszki Nęckiej

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Anna Marta Dworak
Konferencja naukowa „Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”

Jolanta Pasterska
Profesor Andrzej Busza laureatem Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą za rok 2013

Janusz Pasterski
Jubileusz pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej

Arkadiusz Luboń
Konferencja naukowa „Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego”


Uzupełnienie