Tematy i Konteksty nr 2 (7) 2012

Tematy i Konteksty nr 2 (7) 2012, Z archiwum polonisty

 

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 468
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Zenon Ożóg
Marek Stanisz

 

Redaktor językowy:

Władysław Wójtowicz

 

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE

Marek Stanisz, Zenon Ożóg
Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo


LITERATURA POLSKA W ŚWIETLE NOWYCH ŹRÓDEŁ - OPRACOWANIA EDYTORSKIE

Małgorzata Mieszek
Carmen nuptiale Jana Bielskiego jako przykład jezuickiej twórczości o charakterze okolicznościowym

Marek Nalepa
Listy Hugona Kołłątaja do księgarza i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku

Agata Demkowicz
Wypędzenie jezuitów z Imperium Rosyjskiego na podstawie fragmentów Wygnańca z Białej Rusi Jana Galicza

Maria Berkan-Jabłońska
Korespondencyjne spotkania Gabrieli z Güntherów Puzyniny i Katarzyny z Lipińskich Lewockiej

Małgorzata Cwenk
Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840-1855

Dariusz Pachocki
Zagadnienia i zagadki edytorskie w rękopisach Bolesława Leśmiana

Artur Truszkowski
Nieznane juwenilia Kazimierza Wierzyńskiego

Beata Dorosz
O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego (Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej)

Ryszard Zajączkowski
Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem

Czesław Kłak
Siedleckie rekolekcje (ks. bp Ignacy Świrski - prof. Stanisław Pigoń)

Joanna Rusin
Refeksje Karola Olgierda Borchardta o zawodzie nauczyciela (listy pisarza do "Zosi")


ŻYCIE LITERACKIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORAZ ŚWIADECTW - ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Edyta Gracz-Chmura
Anna Libera "Krakowianka". Narodowość i regionalizm

Ewa Niwińska-Lipińska
Recepcja utworów Walerego Łozińskiego

Iwona E. Rusek
Dialogi pisarzy młodopolskich z Lillą Wenedą Juliusza Słowackiego

Ewa Głębicka
Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka

Rafał Moczkodan
"Kontynenty - Nowy Merkuriusz" (styczeń 1959 - luty 1961)

Wojciech J. Podgórski
Z "cierniem wbitym w serce". Michała Zielińskiego droga do sławy

Adrian Uljasz
Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego. Pisarska wizja, oceny, dyskusje

Robert Mielhorski
Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989)

Renata Gadamska-Serafn
Promethidion Cypriana Norwida i List do artystów Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym

Ewa Makarczyk-Schuster, Karlheinz Schuster
Tłumacz i tłumaczenie. Kilka nienaukowych uwag o osobie i sposobie pracy tłumacza literackiego


RECENZJE I PRZEGLĄDY

Agnieszka Kajmowicz
Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu

Katarzyna Tercha
Krasiński i Mickiewicz - jedna epoka, dwa przeciwne światy

Kazimierz Maciąg
Konopnicka w kręgu rodzinnym

Beata Walęciuk-Dejneka
"Ofelia wędrowna" - bliżej twórczości Marii Komornickiej


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Roman Magryś
Parę uwag o konferencji Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze

Grażyna Filip, Magdalena Patro-Kucab
Międzynarodowa konferencja naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju

Jolanta Pasterska
Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)


Zaproszenie do publikacji w następnym numerze "Tematów i Kontekstów" pt. Dzisiaj i jutro poetyki