Tematy i Konteksty nr 10 (15) 2020


Tematy i Konteksty nr 10 (15) 2020, Recepcja i przekład literatury polskiej

ISSN: 2299-8365
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 570
Format: B5
Oprawa: broszurowa


Redakcja naukowa:

Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski

 

Redaktorzy językowi:

Władysław Wójtowicz (artykuły w języku polskim)
Donald Trinder, Ian Upchurch (artykuły w języku angielskim)
Dominic Hinkel (artykuły w języku niemieckim)
Grzegorz Kwiatkowski (abstrakty w języku angielskim)STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI  /  CONTENTS


WPROWADZENIE

Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski
Zagraniczne istnienie literatury polskiej


RECEPCJA I PRZEKŁAD

Andrea Ceccherelli
Metrum i pistolet. Zasady przekładu poetyckiego według Antona Marii Raffa

Barbara Trygar
“Nella cerchia degli incontri italo-polacchi”. Eseje Nicola Chiaromontego w perspektywie teorii skopos

Ewangelina Skalińska
Rosyjskie tłumaczenia fragmentów Ustępu III cz. Dziadów Adama Mickiewicza z lat 1917-1955

Jakub Osiński
Kazimierza Wierzyńskiego przygody z przekładami

Anna Frajlich
Wenecja Aleksandra Błoka w tłumaczeniu Kazimierza Wierzyńskiego. Refleksje na temat przekładu

Arkadiusz Luboń
Comparative Hints Included: Contextual Links in English and Polish Poetry Translations by Jerzy Pietrkiewicz

Rafał Moczkodan
Ile było wersji poezji Karola Wojtyły w przekładzie Jerzego Pietrkiewicza? Wstępne rozpoznanie tematu

Katarzyna Christianus-Gileta
Polska poezja w Izraelu. O twórczości translatorskiej Davida Weinfelda

Elżbieta Dutka
Doświadczenia translatorskie według Julii Hartwig

Małgorzata Ślarzyńska
„L’eco di un cuore altrui”. Poezja Ewy Lipskiej we Włoszech

Marcin Wyrembelski
Wojna polsko-ruska pod flagą... zielono-biało-czerwoną

Grzegorz Jaśkiewicz
Die in Polen ausgeblendete Zone. Hinweise auf die ostdeutsche Wende-Literatur

Wojciech Maryjka
„Przybywaj, ogniu!” Szkic o historii polskich tłumaczeń dzieł Friedricha Hölderlina


Z DOŚWIADCZEŃ TŁUMACZA

Alice-Catherine Carls
Confessions of an Unrepentant Translator: Alice-Catherine Carls Discusses the Practice of Literary Translation and the State of Polish Literature in America

Roman Sabo-Walsh
Toutes proportions gardées


PRZESTRZENIE EMIGRACJI

Marian Kisiel
„Gramatyka piękna”. O krytyce Jana Bielatowicza

Elżbieta Dutka
Góry Mariana Pankowskiego - przestrzeń emigracji i „emigracji”?

Erwina Dybisz
Jest Pan dla nas „Kazimierzem Wielkim”. Kilka przyczynkarskich uwag o listach Janiny i Wacława Kościałkowskich do Kazimierza Wierzyńskiego

Katarzyna Niesporek
Miejsce (nie)powrotu. O wyobraźni i poezji Jana Darowskiego

Agata Paliwoda
„Jak u Pana Boga za piecem”. O dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej

Magdalena Kokoszka
Chicagowska wiosna Przybosia. O Tymoteuszu Karpowiczu promującym polską awangardę

Joanna Kisiel
Łyżeczki Menasa. O wierszu Hagia Sophia Andrzeja Buszy

Bożena Szalasta-Rogowska
Strony życia - o Dworcu Gdańskim. Historii niedokończonej Henryka Daski

Justyna Budzik
Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton


ROZPRAWY I KONTEKSTY

Krzysztof Obremski
Nieobyczajne wiersze Wirydarza poetyckiego: myśl antropologiczna i kultura literacka

Maria Wójcik
„Mówię rzecz, jak jest - kolor biały nie rozwija się przez niuanse”. Wybrane przykłady funkcjonowania symboliki bieli w liryce Cypriana Norwida

Adam Regiewicz
Po co poetom Średniowiecze? Różewicz - Herbert - Miłosz

Anna Wzorek
Wacława Oszajcy poetycka kontemplacja arcydzieł malarstwa

Zbigniew Trzaskowski
Hypostases of Krzysztof Jaworski’s poetry

Małgorzata Martynuska
‘Food Voice’: The Culinary Landscape in Cecilia M. Fernandez’s Leaving Little Havana. A Memoir of Miami’s Cuban Ghetto

Martyna Okrajni
„Pozostałam niewidoczna”. O traumie i wykluczeniu w Krótkiej wymianie ognia Zyty Rudzkiej

Łukasz Wróblewski
Wstręt jako rękojmia afektywnego poznania. Przypadek Copyright Michała Witkowskiego

Dariusz Piechota
Zombie nad Wisłą. Na marginesie powieści Igora Ostachowicza i Jacka Dehnela

Elżbieta Rokosz-Piejko
When “a Pastoral Romance” Becomes “a Classic Love Story”: Thomas Vinterberg and David Nicholls’ 2015 Adaptation of Thomas Hardy’s Far from the Madding Crowd

Veronica Szczygieł
Underneath the Wedding Veil: Class Conflicts in Wyspiański’s Wesele

Kazimierz Braun
Polish Theatre in the Time of War (1939-1945). Fight—ill to Survive—Losses—Legacy


ODCZYTANIA I POLEMIKI

Marek Blaszczyk
Filozofia hermeneutycznego rozumu

Krystyna Maksimowicz
Od poezji okolicznościowej poświęconej najmłodszym do druków wróżebnych czasów stanisławowskich

Patrycja Austin
“And therefore we Must Seek Dialogue in this Networked World”: A Meeting of Postcolonialism and Posthumanism in Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman (ed. Mark Jackson). A Review

Danuta Kowalewska
O Rękopisie znalezionym w Saragossie w perspektywie intertekstualnej raz jeszcze

Kazimierz Maciąg
Kornel Ujejski i muzyka

Maciej Szargot
Twardowski i Teresa

Elżbieta Rokosz-Piejko
„Poles of Attraction” - Kris Van Heuckelom’s Study of International migration on screen


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Pożegnanie profesora Krzysztofa Dmitruka

Recenzenci numeru 10 (15) /2020