Tematy i Konteksty (Historia literatury 6)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 70, Seria Filologiczna, Historia Literatury 6 Tematy i Konteksty,  WIELKA EMIGRACJA - DRUGA EMIGRACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA  - (E)MIGRACJA KOŃCA XX WIEKU

 

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0522
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 404
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Redakcja naukowa:

Jolanta Pasterska

 

Redaktor językowy:

Władysław WójtowiczSTRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

JOLANTA PASTERSKA (Uniwersytet Rzeszowski)
Słowo wstępne

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JÓZEF BACHÓRZ (Uniwersytet Gdański)
Ze Stobiernej, Głogowa i Rzeszowa w daleki świat. Przypomnienie sławnego współziomka

IGA SOBINA (Rzeszów)
Sentymentalna autokreacja Augusta Kotzebuego w Pamiętniku ze zsyłki na Syberię

BEATA DOROSZ (Instytut Badań Literackich PAN)
Kazimierz Wierzyński w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego

EWA KOŁODZIEJCZYK (Politechnika Radomska)
Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945-1950

JAN WOLSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
"Objechałem całą prawie Szwajcarię". Helweckie inspiracje w twórczości Czesława Miłosza

NINA TAYLOR-TERLECKA (University of Oxford, Anglia)
Od kryzysu do kryzysu - głosy zakulisowe o losach "Wiadomości"

RAFAŁ MOCZKODAN (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
"Merkuriusz Polski - Życie Akademickie" (styczeń 1957 - listopad 1958). Historia pisma

FLORIAN ŚMIEJA (University of Western Ontario, Kanada)
"Kontynenty" a Dedecius

AGATA PALIWODA (Uniwersytet Rzeszowski)
"Umrzeć jest najprościej". O zesłańczych doświadczeniach w prozie Danuty Ireny Bieńkowskiej

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (Uniwersytet Rzeszowski)
Domy z "chceń i snów uwite". Motyw domu w poezji Janusza Artura Ihnatowicza

ELŻBIETA DUTKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
"Ten jego emigracyjny los". O tomie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego ...i poniosły konie

JOLANTA PASTERSKA (Uniwersytet Rzeszowski)
Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego

ROMAN MAGRYŚ (Uniwersytet Rzeszowski)
"Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!" Motywy emigracyjne i demaskacja mitów narodowych w Wariacjach pocztowych Kazimierza Brandysa

AGNIESZKA NĘCKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
W pogoni za fantazmatem miłości. Na marginesie opowiadań Zygmunta Haupta

ZBIGNIEW ANDRES (Uniwersytet Rzeszowski)
Świadek codzienności - Jerzy Pietrkiewicz

MARIAN KISIEL (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Notatki do Czerniawskiego

JANUSZ PASTERSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
Precyzja i milczenie. O twórczości poetyckiej Wojciecha Gniatczyńskiego

KAZIMIERZ BRAUN (University at Buffalo, USA)
Polski teatr na emigracji

ANNA WAL (Uniwersytet Rzeszowski)
W służbie idei - Tu jest Polska Herminii Naglerowej

GRAŻYNA FILIP (Uniwersytet Rzeszowski)
Śląskość w narracji wspomnieniowej Floriana Śmiei

MARIA KRAUZ (Uniwersytet Rzeszowski)
"Z wyrazami prawdziwej przyjaźni". O strukturze i stylu dedykacji autorskich w księgozbiorze Floriana Śmiei

MAGDALENA BOCZKOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kim jesteśmy? Kim będziemy? Poszukiwanie tożsamości emigracyjnej w My zdies' emigranty Manueli Gretkowskiej

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

ZENON OŻÓG (Uniwersytet Rzeszowski)
Zdzisław Stroiński i jego liryka

GUSTAW OSTASZ (Uniwersytet Rzeszowski)
Tropy i powiązania emigracji

ARKADIUSZ LUBOŃ (Uniwersytet Rzeszowski)
Gombrowicz filozoficzny. Czytając Humanizm performatywny Alfreda Galla

III. KOMUNIKATY

ANDRZEJ BUSZA (University of British Columbia, Kanada)
Nagroda im. Kościelskich 1962

EWA WIELGOSZ (Uniwersytet Rzeszowski)
"Konferencja Wittlinowska"

NINA CIEŚLIK (Uniwersytet Rzeszowski)
Ocalić od zapomnienia "małe ojczyzny" i siebie. Sprawozdanie z cyklu spotkań z Profesorem Florianem Śmieją

JAN WOLSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
Bibliofilska dylogia na temat Miłosza

JANUSZ PASTERSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
Sympozjum naukowe "Literatura polska w Kanadzie"

KAZIMIERZ MACIĄG (Uniwersytet Rzeszowski)
Biografistyka i legendy

ZENON OŻÓG, MAREK STANISZ (Uniwersytet Rzeszowski)
Zaproszenie do publikacji na łamach czasopisma naukowego "Tematy i Konteksty"