Historia Literatury 5

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 65, Seria Filologiczna, Historia Literatury 5

 

Redaktor: Marek Nalepa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0522
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 290
Format: B5
Oprawa: broszurowa


Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. KRZYSZTOF DMITRUK
dr hab. prof. UR MAREK NALEPA
prof. dr hab. GUSTAW OSTASZ
dr hab. prof. UR JOLANTA PASTERSKA
dr hab. prof. UR MAREK STANISZ (redaktor naczelny)
prof. dr hab. STANISŁAW ULIASZ

 

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MAGDALENA HAWRYSZ
Zwierściadłko panienek chrystyjańskich Marcina Czechowica (1532-1613) - między normą a realizacją gatunku

ANNA SKÓBEL
Genetliakony w twórczości Kaspra Miaskowskiego

RADOSŁAW SZTYBER
Do zoila nie-zoila, bo Gryzosława

MAŁGORZATA KRZYSZTOFIK
Biblia w Kazaniach pogrzebnych Aleksandra Lorencowicza (1670) - płaszczyzny obecności, funkcje nawiązań

AGATA DEMKOWICZ
Poetycki wizerunek carskich dygnitarzy i Katarzyny II w wybranych panegirykach Michała Koryckiego

ROMAN MAGRYŚ
Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego O wymowie w prozie albo wierszu

MAREK NALEPA
"Oto mój dom ubogi" - powroty Polaków na prowincję po 1793 roku

SŁAWOMIR KUFEL
W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego

AGNIESZKA GOCAL
Oświeceniowe refutacje libertynizmu, deizmu i masonerii na przykładzie kazań Konrada Kawalewskiego

MAGDALENA BĄK
Jak Słowacki "zdradzał" Moore'a, czyli o sztuce przekładu na dwóch przykładach

RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Rozum czy wiara? O romantycznych poszukiwaniach racjonalności

TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
Inspiracje staroindyjskie w twórczości Leszka Dunina-Borkowskiego

KAZIMIERZ SUROWIEC
Miłość i pieniądze. O finansowej karierze Stanisława Wokulskiego

TADEUSZ BUJNICKI
Zagłoba i ukraińscy chłopi. Studium mistyfikacji

ANNA WAL
Zawalidroga Herminii Naglerowej jako powieść o dojrzewaniu

STANISŁAW DŁUSKI
Horyzont metafizyczny w poezji Władysława Sebyły

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

ROMAN MAGRYŚ
Piotr Żbikowski: Horyzonty polskiego oświecenia. Wykłady z epoki 1740-1830, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010

DANUTA HEJDA
Tadeusz Kłak: Drogami Czechowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

BARBARA TRYGAR
Agnieszka Nęcka: Starsze, nowsze, najnowsze, Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2010

III. KOMUNIKATY

MAREK STANISZ
Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie

ELŻBIETA MAZUR, DANUTA HEJDA
Jubileusz Profesora Gustawa Ostasza

JOLANTA PASTERSKA, MAGDALENA PATRO-KUCAB, MAREK STANISZ
Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR