Historia Literatury 4

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 59, Seria Filologiczna, Historia Literatury 4

 

Redaktorzy: Gustaw Ostasz, Marek Stanisz

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0522
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 325
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 


Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. KRZYSZTOF DMITRUK
prof. dr hab. GUSTAW OSTASZ
prof. dr hab. STANISŁAW ULIASZ
dr hab. prof. UR MAREK STANISZ

 

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

ROMAN MAGRYŚ
"Zyszczy nam, spuści nam". Ciąg dalszy kontrowersji interpretacyjnych wokół Bogu­rodzicy

IGA SOBINA
Gustaw Waza - Tadeusz Kościuszko. Polsko-szwedzkie paralele w dramacie po 1794 roku

DOROTA STANISŁAWCZYK
Indywidualizm narodowy w refleksjach A.K. Czartoryskiego na temat specyfiki "cha­rakteru Polaków"

ANNA KUPISZEWSKA
Jana Potockiego i Ryszarda Kapuścińskiego podróże z Herodotem

MAGDALENA PATRO
"Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga.". O motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans

JOLANTA KOWAL
Echa kampanii napoleońskiej 1812 roku w twórczości Marcina Molskiego i Antoniego Goreckiego. Próba porównania

ALINA CYBULSKA
Kobiela, dusza... fraktal? Eksperyment z kompozycją W mroku gwiazd Tadeusza Micińskiego

MAGDALENA POCAŁUŃ-DYDYCZ
Wspomnienie i baśniowość w wybranych wierszach z tomu Dzbanek malin Maryli Wolskiej

MAŁGORZATA JANDA
Korespondencje poezji Leopolda Staffa z malarstwem realistycznym

DANUTA HEJDA
Poezja Feliksa Przysieckiego w kręgu Skamandra

STANISŁAW DŁUSKI
"Przeklęte pokolenie"? Krytycy o grupie literackiej Kwadryga

MAŁGORZATA KURDA
Silvester: "W poszukiwaniu człowieka" (O Ferdydurke Witolda Gombrowicza)

ELŻBIETA MAZUR
Echa katastrofizmu i czas Apokalipsy w wierszach i poematach Zbigniewa Bieńkow­skiego

EWA SAK-GRZELCZAK
Perspektywa narracyjna i problem tożsamości w opowiadaniu Wyprawa do miasteczka .Jana Brzękowskiego

MARTA MACIEJOWSKA
"Niedźwiedzie światy". Próba określenia fenomenu ich uniwersalności

EWELINA SZUMSKA
Teatr Rapsodyczny a mistyka słowa w życiu i twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawia II

MONIKA BURY
W przestrzeniach mistycznej przyrody. Nad Pieśnią o Bogu Ukrytym Karola Wojtyły

IWONA SOLECKA
Antynomie dyskursu w Hymnach Maryjnych Romana Brandstaettera

PIOTR DARIUSZ URBAN
Monodramatyczny charakter Powrotu prokonsula Zbigniewa Herberta

ADRIANA PYSZKOWSKA-WŁOCH
Uty Jarosława Iwaszkiewicza

EWELINA RADION
Nad percepcją piosenki "wchodzącej do pokoju Stasia" w trzech Brzezinach: Jarosława Iwaszkiewicza, Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Wajdy

KATARZYNA KASPERKIEWICZ
Modlitwa milczenia - Hiob w poezji Anny Kamieńskiej

AGNIESZKA MOTYKA
Aprobata przemijania w wierszach księdza Jana Twardowskiego

RAFAŁ MAZUR
Obłaskawianie śmierci w wierszu Zesłowiczenie Agnieszki Osieckiej

ARKADIUSZ LUBOŃ
Ambiwalencje translatorskie jako dzieło sztuki. Przypadek Stanisława Barańczaka

MAŁGORZATA IRGER-KOBIERSKA
Współczesna dramaturgia polska wobec Samuela Becketta

DOROTA BIELENDA
Kobieta - matka - bogini. O formule archetypicznej w wierszach Stanisławy Kopiec