Historia Literatury 3

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3

 

Redaktor: Gustaw Ostasz

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0522
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 313
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. KRZYSZTOF DMITRUK
prof. dr hab. GUSTAW OSTASZ
prof. dr hab. STANISŁAW ULIASZ
dr hab. prof. UR MAREK STANISZ

 

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

ANNA KUPISZEWSKA
Pogranicze światów i kultur, czyli obraz Andaluzji w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego

MARZENA JARZYNA
Problematyka oraz charakterystyka wybranych postaci w Rozmowach zmarłych Ignace­go Krasickiego

MARZENA WOJCIECHOWSKA
Obraz niedoli chłopskiej w pierwszej pieśni Ziemiaństwa polskiego Kajetana Koźmiana

DOROTA STANISŁAWCZYK
Miłość nauk i żądza czynienia [...] dobrze były [...] panującą jego namiętnością - lite­racki portret Adama Kazimierza Czartoryskiego

ROMAN MAGRYŚ
Elity polskiego oświecenia. Księża w Przewrocie umysłowym w Polsce... Władysława Smoleńskiego

JOLANTA KOWAL, MAGDALENA PATRO
Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806

MAGDALENA PATRO, JOLANTA KOWAL
W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej - refleksje wokół Rocznicy Kazimierza Brodzińskiego

MARIUSZ CHROSTEK
Tak umierali męczennicy i święci... Legenda zesłańca księdza Jana Sierocińskiego

RENATA DĄBROWSKA
Jak działa ten mechanizm? Kilka uwag o literaturze popularnej

DOMINIKA PARTYŃSKA-SALAMAGA
Gladiolus tavernalis - rozrachunek Nowaczyńskiego z młodopolską cyganerią

MAŁGORZATA JANDA
Kolorystyczne impresje Leopolda Staffa

JOLANTA PASTERSKA
Polak - "emisariusz wolności w świetle powieści Nie umiera się w Miami... Tadeusza Nowakowskiego

JANUSZ PASTERSKI
Zawikłane sprawy pamięci. Niemieckie dziedzictwo przegranej wojny w powieści Syn zadżumionych Tadeusza Nowakowskiego

STANISŁAW KRYŃSKI
Nieufność wobec fikcji w międzywojennych narracjach o artyście

IWONA SOLECKA
Jerzy Zawieyski a konwersja. Motywacje oraz znaczenie jednostkowych przeobrażeń personalistycznych

ELŻBIETA MAZUR
Między autentyzmem a liryką marzeń. U źródeł poezji Zbigniewa Bieńkowskiego

EWA SAK-GRZELCZAK
O francuskojęzycznych wierszach Jana Brzękowskiego

DANUTA HEJ DA
Znaki zagłady w twórczości katastrofistów międzywojennych

MAŁGORZATA KURDA
Silvestcr: Kryteria moralne w krytyce literackiej - głos w dyskusji metakrytycznej schyłku dwudziestolecia międzywojennego

MARTA MACIEJOWSKA
Problemy adresata w twórczości Czesława Janczarskiego

EWELINA SZUMSKA
Filozofia piękna w ujęciu Karola Wojtyły

ADRIANA PYSZKOWSKA-WŁOCH
Czesława Miłosza droga do haiku - dialog zachodniego poety z literaturą Wschodu

PIOTR DARIUSZ URBAN
Raport z oblężonego Miasta a dramat romantyczny

SYLWIA BARAN
Literackie światy Olgi Tokarczuk