Historia Literatury 1

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 4, Seria Filologiczna, Historia Literatury 1

 

Redaktor: Stanisław Uliasz

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0522
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 161
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

AGATA DEMKOWICZ
Poetyckie "portrety" wybitnych jezuitów polskich w twórczości Adama Naruszewicza

JOLANTA KOWAL
Motyw zemsty i mściciela w polskiej liryce porozbiorowej

MAGDALENA PATRO
"Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany..." - o posłannictwie polskiego narodu

DARIUSZ ZIĘBA
Ile Syberii? W poszukiwaniu znaczeń romantycznego mitu

ANNA KUBAS
Nadwiślańskie Jeruzalem w poetyckiej wizji Jerzego Brauna

JOLANTA WITEK
Praca Romana Brandstaettera nad tekstem poetyckim

PIOTR JANOWSKI
Gry intertekstuaine w tryptyku Zbigniewa Nienackiego: Uwodziciel, Raz w roku w Skiroławkach, Wielki las

LUCYNA ROGOŻ
Motyw samotności w twórczości Adama Zagajewskiego

ZBIGNIEW TRYSIŃSKI
Mityczna przestrzeń Śląska. Próba krytycznoliterackiej prezentacji wybranych wątków eseistyki Henryka Wańka

GRZEGORZ CHOJNOWSKI
Kobiecość i tożsamość. Interpretacyjna perspektywa gender

BEATA PELCZAR
W kręgu egzystencjalnych pytań tomiku Zobaczone Julii Hartwig