Słowo. Studia językoznawcze

 

„Słowo. Studia językoznawcze” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

 

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

ISSN 2082-6931

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • ERIH Plus
  • Index Copernicus (ICV2021: 82.29; ICV2020: 67.72)
  • PBN

 

W ostatniej parametryzacji czasopism naukowych nasz rocznik otrzymał 40 punktów.

 

Zgłaszanie artykułów do publikacji: slowo@ur.edu.pl

 

Publikujemy artykuły z różnych dziedzin językoznawstwa.

 

Zapraszamy do współpracy!