Słowo. Studia językoznawcze nr 9/2018

Słowo. Studia językoznawcze nr 9/2018

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 230
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

Profesor Stefan Reczek (28 sierpnia 1923 - 31 marca 1993)

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Barbara Czopek-Kopciuch
Portret onomastyczny Stefana Reczka

Beata Drążek
Nazwy pokojów zagadek jako element gier językowych między nadaw­cą a odbiorcą tekstu reklamowego

Paulina Faliszewska
Kodyfikacja języka wojskowego – wybrane postulaty językowe publikowane na łamach miesięcznika „Bellona”

Tomasz Jelonek
Stare i nowe w mikrotoponimii

Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk
Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej

Małgorzata Kułakowska
Nazwy bractw rycerskich jako element budowania wize­runku grupy rekonstrukcyjnej

Halina Kurek
Kultura ludowa przełomu wieków XX i XXI. Tradycja i zmiana

Izabela Kuśnierek
Normalizacja terminologii chemicznej w pierwszej połowie XX wieku

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
Norma językowa w świado­mości studentów poznańskiej polonistyki

Elżbieta Rudnicka-Fira
Zapożyczenia niemieckie w śląskim profesjolekcie górni­czym przyswojone na gruncie gwarowym

Nataliya Shumarova
Concept of silence in modern speech practices

Robert Słabczyński
Mikrotoponimy południowo-wschodniej części Beskidu Ni­skiego motywowane nazwami roślin i zwierząt

Bożena Taras
Współczesna polszczyzna w oczach jej użytkowników

Izabela Zahaczewska
„Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji

Ewelina Zając
Budownik, krawc i łowiak, czyli jak dzieci pięcioletnie tworzą nazwy wykonawców czynności

Beata Ziajka
Współczesne akty nominacyjne w środowiskach wiejskich – ciągłość i zmiana


DEBIUTY NAUKOWE

Marta Jasiczek
Wiejskie dziecko w języku i kulturze

RECENZJE

Grażyna Filip
Pochwała antologii – gatunek i okaz. Recenzja tomu zbiorowego Język w prasie. Antologia pod redakcją Małgorzaty Kity i Iwony Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, 268 ss., ISBN wersji drukowanej: 978-83-226-3352, wersja elektroniczna: 978-83-226-3353-3 (w sprzedaży od 2019 r.)

 

Wskazówki dla Autorów