Słowo. Studia językoznawcze nr 7/2016

Słowo. Studia językoznawcze nr 7/2016

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 262
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Patrycja Olko, Grażyna Filip
Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych

Wioletta Kochmańska
O emocjach w odbiorze relacji meczu siatkarskiego (przyczynek do projektu metodologii badawczej)

Zuzanna Krótki
Czary w leksyce dawnej polszczyzny

Rafał Mazur
Narracja skandalu obyczajowego. Sprawa Durczoka czy afera "Wprost"?

Kazimierz Ożóg
Polskie pieśni religijne jako akty mowy

Lidia Iskra, Magdalena Patro-Kucab
Cel prawie osiągnięty - o argumentacji i perswazji w wypowiedziach trenerskich

Katarzyna Prażmowska-Bartoszek
Kategoryzacja i prototypizacja w polu semantycznym niepełnosprawności fzycznej

Mateusz Lampart, Magdalena Patro-Kucab
Retoryka na usługach kampanii wyborczej (na przykładzie debat z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego)

Beata Romanek
Język uczniów - charakterystyka, opinie nauczycieli o tym zjawisku

Robert Słabczyński
Przyjazny dla twojej kieszeni - o semantyce słowa przyjazny we współczesnych tekstach reklamowych

Bożena Taras
Dziedzictwo kulturowe w dobie globalizacji (na przykładzie tradycji ziemi rzeszowskiej)


DEBIUTY NAUKOWE

Klaudia Cempa-Włodarczyk
Echolalia: zabawa słowem czy zaburzenie mowy? (na przykładzie zachowań językowych autystycznej dziewczynki)

Beata Drążek
Analiza strukturalno-semantyczna wybranych nazw gabinetów sto­matologicznych w województwie podkarpackim

Paulina Mróz
Zapis fonetyczny jako zjawisko typografczne

Mateusz Romaniak
Zapożyczenia w polskim słownictwie fryzjerskim

Barbara Różańska
Całe wodne wre i ryczy piekło. O językowej kreacji żywiołu wody w poezji Adama Asnyka

Iwona Wcisło
Bożonarodzeniowe herody w Dalachowie i sąsiednich wioskach - analiza gatunku teatralnego i języka folkloru


RECENZJE

Maria Krauz
Recenzja książki Marii Wojtak O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 285

 

Wskazówki dla Autorów