Słowo. Studia językoznawcze nr 6/2015

Słowo. Studia językoznawcze nr 6/2015

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 194
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Anna Czajka-Bubniak
Ironia w tabloidzie jako sposób oddziaływania na odbiorcę

Anna Czajka-Bubniak
Populizm na łamach „Faktu”

Grażyna Filip, Klaudia Kuraś
„Dlaczego chowacie pod klosz wartości, wartości tego świata” - o wartościach i anty wartościach w tekstach zespołu, „Dżem”

Anna Hanus
Wspomnienie pośmiertne - gatunek o wielu obliczach? Spojrzenie z perspektywy badań germanistycznych

Agnieszka Myszka
Paniagą pod Luftmaszynę, a stąd już blisko na Baldachówkę... Rzeszów - miasto na styku kultur

Sławomir Ożóg
Apoteoza młodości w tekstach propagandowych z lat 1944-1956

Magdalena Patro-Kucab
Rola retoryki w oracjach pogrzebowych. Uwagi na marginesie mów funeralnych i wspomnień pośmiertnych poświęconych Alojzemu Felińskiemu

Krzysztof Polok
O nauczaniu języka obcego (angielskiego) jako globalnego

Bożena Taras, Ilona Pietrzkiewicz
Struktura receptury kulinarnej na przykładzie przepisów na wypieki

Beata Żywicka
Obraz narodu w świadomości językowej młodego pokolenia Polaków po roku 1989

 

DEBIUTY NAUKOWE

Joanna Czerkies
Przekonywanie klientek do produktów w komunikatach reklamowych zamieszczonych na łamach przedwojennego „Światowida”

Barbara Dudek
„Najpiękniejsza spośród wszystkich istot stworzonych”. Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II (na podstawie wybranych encyklik)

Justyna Galik
Obraz czarownicy we współczesnych tekstach kultury (na wybranych przykładach)

 

Wskazówki dla Autorów