Słowo. Studia językoznawcze nr 5/2014

Słowo. Studia językoznawcze nr 5/2014

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 255
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Anna Czajka-Bubniak,
Społeczeństwo według "Faktu" - próba charakterystyki

Filip Grażyna
„Niech pan weźmie na przykład taki sławny film jak...”, czyli argumentom ab exemplo w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego

Urszula Gajewska
Jana Pawła II rozważania o filozofii (na podstawie encykliki Fides et ratio)

Joanna Golonka
Pragmatyczne funkcje negatorów w reklamach polskich i niemieckich - próba klasyfikacji

Magdalena Grabowska
Potoczność w obrazie wiary w Boga na podstawie wypowiedzi współczesnych Polaków

Anna Kaczmarek
Świat fashion, czyli o anglicyzmach modowych w polskiej współczesnej prasie kobiecej

Karolina Krzysztoń
Zarys stereotypu Polaka, studenta i blogera w wybranych filmach grupy Abstrachuje. TV

Wioletta Kochmańska
Relacja słowo-obraz w kreowaniu postaci wdyskursie medialnym (szkic na materiale artykułów z kręgu tematyki sportowej w e-prasie)

Maria Krauz
Profesor, mistrz, przyjaciel, kolega - o dedykacjach poświęconych Profesorowi Piotrowi Żbikowskiemu

Izabela Łuc
Komercyjne znaczenia leksemu sztuka na przykładzie wybranych tekstów reklam

Barbara Misztal
Must have - o konsumpcjonizmie w języku i kulturze słów kilka

Magdalena Patro-Kucab
Dalszy ciąg reform o uszlachetnienie panegiryków (portret Emilii Plater w twórczości enkomiastycznej)

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska,
Międzypokoleniowe różnice w grzeczności językowej w opinii studentów polonistyki

Robert Słabczyński
Sprawdź i odbierz prezent - o słownictwie tematów e-maili marketingowych

Agnieszka Starzykiewicz
Nazwy karczem - historia karczemnictwa, charakter użytkowy na przestrzeni wieków, tendencje nazewnicze

Beata Warzecha
Nazwy nieoficjalne żeńskich zgromadzeń zakonnych i ich członkiń w Polsce

Łukasz Zarzycki
O językowej tożsamości człowieka w kontekście dyskursu religijnego

 

Wskazówki dla Autorów