Słowo. Studia językoznawcze nr 4/2013

Słowo. Studia językoznawcze nr 4/2013

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 224
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

MAGDALENA DUPEL
Perswazyjność operatorów modalności epistemicznej naprawdę i tak naprawdę w języku polityki na przykładzie wybranych programów publicystycznych Tomasz lis na żywo, Kropka nad i i Fakty po "Faktach"

EWA BŁACHOWICZ, ANNA BŁACHOWICZ-WOLNY
Językowy kształt tekstów agitacyjnych wprowadzających Chorwację do Unii Europejskiej

EWA BŁACHOWICZ
Oddaję do rąk czytelnika książkę, która pomoże ustrzec się choroby - wstęp w dawnym i współczesnym poradniku zdrowia

GRAŻYNA FILIP, MAGDALENA PATRO-KUCAB
Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej - wybrane zagadnienia i przykłady

WIOLETTA KOCHMAŃSKA
O synonimii pojęć przyjąć - odebrać w socjolekcie siatkarskim

MARIA KRAUZ
Językowe i pozajęzykowe wykładniki ramy fnalnej w recenzji prasowej

VOLODYMUR MYCKOLAJOVYCH SUPRUN
Age characteristics of a Concept "Woman" in the Ukrainian Prosaic Discourse of the 20th Century

AGNIESZKA MYSZKA
Społeczne i kulturowe przyczyny powstawania paralelnych urbanonimów nieofcjalnych - na przykładzie nazw rzeszowskich (XVIII-XX w.)

EWA ORONOWICZ-KIDA
Przemiany kulturowe a zanikające leksemy w języku mówionym mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny

KAZIMIERZ OŻÓG
Kilka uwag o tworzeniu tekstu przez Benedykta XVI

MAREK PADUCH
A Concept of Star in the Linguistic Perception of Polish Teenagers

KATARZYNA POTĘPA
Przejście wygłosowego -x ≥ -k w języku inteligencji wiejskiej (na przykładzie wsi podsądeckich)

AGNIESZKA SZWALEC
Mechanizmy transformacji nazw leków dokonywane przez niektórych pacjentów

WIESŁAWA TROSZCZYŃSKA-NAKONIECZNA
Gwarancja a instrukcja obsługi - powiązania dyskursywne

 

DEBIUTY NAUKOWE

MAŁGORZATA MIŁAWSKA,
Harmonia czy dysonans? O wulgaryzmach w Dniu świra Marka Koterskiego

JOANNA STĘPIEŃ,
Przerwania i urwania jako zakłócenia płynności wypowiedzi mówionej

 

RECENZJE

PRZEMYSŁAW WIATROWSKI
Recenzja książki Tomasza Karpowicza Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografa, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 [3 dodruk], ss. 197

 

Wskazówki dla Autorów