Słowo. Studia językoznawcze nr 3/2012

Słowo. Studia językoznawcze nr 3/2012

 

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 215
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ANNA ANTAS
W przestrzeni subkultur. Metafory ontologiczne w tekstach piosenek zespołów metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku

BOGUSŁAW BOGUSZ
Humour of the Poles and other Europeans in a television programme "Europę Can Be Liked"

PATRYK BOROWIAK
Hebros niosący srebro..., czyli o płowdiwskich hydronimach i innych nazwach związanych z wodą

MAŁGORZATA BORTLICZEK
Tabuizowanie starości w reklamach kosmetyków

JADWIGA BURDA
Prawda i kłamstwo w wypowiedziach populistycznych

KS. MAREK DZIK
Problem obecności Biblii w środkach masowego przekazu

URSZULA GAJEWSKA
Język religijny w badaniach filozoficznych, teologicznych i religioznawczych

WIOLETTA KOCHMAŃSKA
Jeden mecz w dwóch odsłonach -język relacji radiowej a telewizyjnej (na przykładzie meczu siatkarskiej Ligi Mistrzów)

MARIA KRAUZ
Incipity recenzj i publicystycznych, czyli j ak rozpocząć ocenę filmu

AŁŁA KRAWCZUK
Nauczyciel i uczeń w językowych relacjach grzeczności. Polskie formy adresatywne na Ukrainie

MARZENA MATYKA
Podręczniki do systemów klasycznych gier fabularnych jako gatunek (próba rekonstrukcji wzorca)

BARBARA MISZTAL
Wykorzystanie niektórych elementów leksykonu metatekstowego w kształceniu humanistycznym

KRZYSZTOF POLOK
Kwestie nacechowania w języku sportu

ROBERT SŁABCZYŃSKI
Semantyka form czasowników trzeciej osoby w dyskursie szkolnym

KATARZYNA WOŚ
Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna

MARIA ZIELIŃSKA
Sytuacje komunikacyjne a umiejętności tworzenia wypowiedzi przez młodych użytkowników języka polskiego na terenach Ukrainy Zachodniej

 

DEBIUTY NAUKOWE

DAWID WAL
Konstrukcja zakończeń w podręcznikach dla sprzedawców

 

RECENZJE

KAZIMIERZ OŻÓG
Recenzja książki Agaty Małyski Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

 

Wskazówki dla Autorów