Słowo. Studia językoznawcze nr 12/2021

Słowo. Studia językoznawcze nr 12/2021

 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 244
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

 

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Agnieszka Myszka
Wspomnienie jest formą spotkania. Prof. dr hab. Barbara Greszczuk (1950–2021)

Ewa Godkowska
Bibliografia prac prof. dr hab. Barbary Greszczuk

Maria Czaplicka-Jedlikowska
O zagadkowej nazwie osobowej: Mazalon

Barbara Drozd
Pachnące cynamonem #keto #ciasteczka polecają się na #Święta :D.
Środki perswazji w profilu kulinarnym (@moderncavegirl)

Elżbieta Fert-Cichecka
Anny Świrszczyńskiej anegdota o przemijaniu. Konceptualizacja upływu czasu w języku poezji

Urszula Gajewska
Formuły metatekstowe podkreślające ważność wprowadzanych treści (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)

Krystyna Kleszczowa
Operator tematyczny jako wobec jego historycznej funkcji porównawczej

Andrzej Kominek
Bo jak żyć i nie mówić. Fenomen izolacji społecznej i komunikacyjnej w powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego

Maria Krauz
Krytyk i/a recenzent – znaczenie pojęć w słowniku i w tekście

Maciej Markiewicz
Zanikanie liczebników zbiorowych jako świadectwo przemian społeczno-kulturowych (na przykładzie języka uczniów)

Bożena Matuszczyk-Podgórska
Biblia Paulińska (2008) wobec tradycji polskich (katolickich) przekładów Pisma świętego

Magdalena Mikołajczyk
O sposobach przedstawiania pojęć matematycznych w komunikacji specjalistycznej na przykładzie całki

Ewa Oronowicz-Kida
Pogranicze językowe i kulturowe w nieoficjalnym nazewnictwie powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim

Kazimierz Ożóg
Kilka uwag o języku liturgii

Aleksandra Serafin-Wicher
Nazwy trumien w polskich zakładach pogrzebowych

Robert Słabczyński
Mikrotoponimy Beskidu Niskiego jako symptomy pogranicza

Katarzyna Węgorowska
Malowana, glazurowana, polewana, siwa…
Językowe i estetyczno-artystyczne wyróżniki ozdobnej ceramiki rzeszowskiej (na podstawie wybranych etnograficznych opracowań popularnonaukowych)

Natalia Wiśniewska
El concepto de cambio en el discurso político en Twitter: el caso de Ciudadanos durante las Elecciones generales de 2016

Maria Wojtak
Styl religijny we współczesnych tekstach modlitewnych – analizy egzemplaryczne

 

DEBIUTY NAUKOWE

Iwona Myśliwiec
Ocena przydatności narzędzia badawczego na podstawie studium przypadku dziecka bilingwalnego w ujęciu logopedycznym

 

RECENZJE

Dominika Zawadzka, Justyna Mika
XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Rzeszów, 14–16 października 2021 roku)