Słowo. Studia językoznawcze nr 11/2020

Słowo. Studia językoznawcze nr 11/2020

 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 230
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jan Miodek
Językowe fascynacje Floriana Śmiei

Kazimierz Ożóg
Leksemy oznaczające imię Boga w polskich pieśniach religijnych

Anna Paluszak-Bronka
Określenia chorób w dziewiętnastowiecznym poradniku medycznym Józefa Zmijewskiego

Adam S. Czartoryski
Zwischenruf – przegląd stanowisk badawczych

Alicja Goczyła Ferreira
„Tu wszystko ma insze imię”, czyli o zmianach semantycznych w polszczyźnie potomków polskich imigrantów w Brazylii

Olga Fyłypec
Jak studenci nazywają Ukraińca i Polaka (na materiale danych ankietowych z ośmiu polskich uniwersytetów)

Monika Kij
Etymologie ludowe w toponimach na pograniczu polsko-ruskim

Marcin Raiman
Brazylijskie nazwy miejscowe i ich adaptacje w języku Polonii brazylijskiej (na podstawie opublikowanych w 1930 roku numerów „Gazety Polskiej w Brazylii” i „Ludu”)

Robert Słabczyński
Imiennictwo łemkowskie w XIX wieku

Barbara Szczerbińska
Konceptualizowanie uczuć jako specyfika opisu przeżyć w tekstach uczniowskich

Żaneta Szlachcikowska
Hiperbola i litota i ich funkcje w nagłówkach dziennika regionalnego „Gazeta Pomorska”

Artur Żołądź
Świadomość onimiczna w piśmiennictwie pamiętnikarskim na przykładzie Mojego pamiętnika z wojny światowej Sebastiana Poszywaka


RECENZJE

Helena Synowiec
Recenzja publikacji zbiorowej pt. Niepodległa wobec języka polskiego pod redakcją Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 376 ss.

Dorota Miller, Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga (red.) 2016
Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków, 240 ss.

 

Wskazówki dla Autorów