Słowo. Studia językoznawcze nr 10/2019

Słowo. Studia językoznawcze nr 10/2019

 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 208
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ewa Błachowicz
"Wirtualny doradca zdrowotny", suplement diety, reklama i odbiorca - czyli język portali promujących zdrowie w Internecie

Serhii V. Borshchevskyi
Vasco-caucasian vector in the study of germanic vocabulary of unknown origin

Dmytro Danylchuk
Renaming in Urbanonymyas a Form of Foreign Policy Démarche

Urszula Gajewska
Formuły metatekstowe podkreślające przebieg argumentacji w encyklikach Jana Pawła II

Halszka Górny
Imiona słowiańskie z członami lubo-, -lub, miło-, -mił w toponimii Polski

Wioletta Kochmańska
Czas dziki żwawiec – analiza semantyczna wybranych czasowników ruchu w przysłowiach o czasie

Angelika Kubacka
Wartościowanie kościoła – czy Kościół jest wartością?

Izabela Łuc
Gwara śląska jako wartościujący determinant reklamowy

Iryna Marynenko, Vladyslav Mykhailenko
Structural and grammatical peculiarities of the headline in modern ukrainian mass media

Dorota Miller
Opisując nieopisane, czyli o (nie)przetłumaczalności języka przyrody na przykładzie brytyjskiego, polskiego i niemieckiego przyrodopisarstwa

Magdalena Nowakowska
Składniowa „mówioność” w powieści Doroty Masłowskiej Kochanie, zabiłam nasze koty

Anna Piechnik
Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi

Mirosława Sagan-Bielawa
Polszczyzna młodej inteligencji na przykładzie tekstów popularyzujących naukę

Jakub Walicki
W świecie wartości moralnych – między zawiłością a prostotą

 

Wskazówki dla Autorów