List of reviewers

List of reviewers for the issue 13/2022

dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
dr hab. Izabela  Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D., Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Magdalena Graf, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki  
dr hab. Ewa Horyń, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Rafał Zarębski, Uniwersytet Łódzki

 

List of reviewers for the issue 12/2021

dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
dr hab. Magdalena Graf, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Irena Jaros,  prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
dr hab. Izabela Łuc, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, UP,  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Dorota Suska, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, Uniwersytet Śląski
dr hab. Beata Żywicka, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 

List of reviewers collaborating with the journal "Word. Studies in Linguistics" in the years 2010-2020

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
prof. dr hab. Barbara Bogołębska
dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
prof. dr hab. Bogusław Dunaj
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
prof. dr hab. Maciej Kawka
dr hab. Katarzyna Kłosińska
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
prof. dr hab. Ewa Komorowska
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Janina Labocha
dr hab. Izabela Łuc, prof. UŚ
dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka
prof. dr hab. Halina Pelc
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Dorota Suska, prof. UJD
prof. dr hab. Helena Synowiec
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
prof. dr hab. Jolanta Tambor
prof. dr hab. Bogdan Walczak