Dydaktyka polonistyczna nr 9 (18) / 2023

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 337
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna


AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelna, e-mail: akucharska@ur.edu.pl)
DANUTA HEJDA
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ELŻBIETA KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK

 

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
NATALIIA ZHUKOVYCH-DORODNYKH (teksty w j. ukraińskim)
DANIEL GRATKOWSKI (artykuł w języku niemieckim)
JOANNA MAZUR-OKALOWE (teksty w języku angielskim)

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

MAGDALENA MARZEC-JÓŹWICKA
Integracja nauk w pracy nad Trenami Jana Kochanowskiego. Propozycja metodyczna inspirowana naturalnymi prawami uczenia się

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK
Emma Bovary - (nie)odwzajemniona namiętność. Z obyczajów czytania literatury powszechnej w liceum

KAROLINA WAWER
Wyobraźnia turystyczna a obraz miasta w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego na lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

URSZULA KOPEĆ, MAŁGORZATA LISOWSKA
Wyjątkowe chwile utrwalone w zaproszeniach ślubnych - analiza nie tylko językowa

IWONA MYŚLIWIEC
Błędy językowe w kontekście kulturowym wśród uczących się języka polskiego jako obcego

KRYSTIAN SAJA
Rozszerzenie faktu historycznego w literaturze kontrfaktycznej i jego wartości dydaktyczne

ZUZANNA SALAWA
„Wiedzowa siatka wzajemnych zależności"-koszmar nauczycieli czy uczniów?

VOLODYMYR MYKYTYUK
Zwycięski nauczyciel: o problemach integracji w nauczaniu literatury ukraińskiej

DOROTA KARKUT
O znaczeniu badań nad edukacją polonistyczną w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela


ANALIZY I INTERPRETACJE

ROMAN MAGRYŚ
Obcość, wyobcowanie i inność prototypowych aktorów społecznych w literaturze stanisławowskiej

ZBIGNIEW TRZASKOWSKI
Kunst der lyrischen Dichtung. Zur Zeitlosigkeit des Goethe-Gedichts Wandrers Nachtliedll

OLENA HAWYLIUK
Obraz mężczyzny i kobiety w katolickich epitafiach kresowych z XIX i początku XX wieku (na przykładzie Podola)

ANNA REGLIŃSKA-JEMIOŁ
Obraz polskości i Polaków na chicagowskiej scenie polonijnej początków XX wieku (wokół twórczości dramaturgicznej Antoniego Jaxa) - zarys problematyki

FILIP MAZURCZAK
„To jest możliwe tylko w waszej cholernej Warszawie"! O sposobie prezentacji Polski i Polaków w Miłej 18 Leona Urisa

KAROL MORDEL
Tak mi rozebrali cerkiew /Jakby mi rozebrali świat. Obrazy cerkwi w łemkowskiej poezji Władysława Grabana i Jerzego Harasymowicza

EWELINA MARIA POPIELARZ-ZAJDEL
„Bóg stworzył świat, człowiek zbudował labirynt" - sacrum w twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba

KAROLINA PASZEK-GRZEŚKIEWICZ
Mikrotyki - migawki codzienności. Realizm i refleksyjność opowiadań Pawła Sołtysa (zarys tematyki)

EWELINA MICHTA
Uwagi Williama Davissona o XVII-wiecznej Rzeczypospolitej na podstawie Zielonych Dzieci Olgi Tokarczuk

MIKOŁAJ GŁOS
Kobiety i inne potworności. Mtyzacja ifemale ąueer gothic w Empuzjonie Olgi Tokarczuk

MARCELINA FALIŃSKA-TOBOŁA
Wizerunek mężczyzn i chłopców w literaturze popularnej dla młodzieży – analiza zjawiska na wybranych przykładach

MONIKA JAZOWSKA
Cyganki Ficowskiego

KINGA MATUSZKO
„Bycie kobietą to krwawa harówka" - pseudofeministyczne kreacje bohaterek współczesnych retellingów na przykładzie Północy w Everwood MA. Kuźniar

RYSZARD STRZELECKI
„Sztuczna inteligencja" a duchowość człowieka

BEATA STRZĘPEK-LEŚNIAK
Matki dzieci z niepełnosprawnościami wychodzą z cienia w reportażowych prowokacjach Jacka Hołuba