Dydaktyka polonistyczna nr 8 (17) / 2022

DYDAKTYKA_POLONISTYCZNA_16.jpg [80.05 KB]

 

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 337
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna


AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelna, e-mail: akucharska@ur.edu.pl)
DANUTA HEJDA
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ELŻBIETA KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK

 

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
NATALIIA ZHUKOVYCH-DORODNYKH (teksty w j. ukraińskim)
DANIEL GRATKOWSKI (artykuł w języku niemieckim)
GRZEGORZ KWIATKOWSKI (teksty w języku angielskim)

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS


PAMIĘCI PROFESORA HENRYKA KURCZABA

ELŻBIETA MAZUR
„I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia”. Pamięci Profesora Henryka Kurczaba

TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
In memoriam. Wokół warsztatu pracy dr. hab. Henryka Kurczaba – profesora WSP i Uniwersytetu Rzeszowskiego

DANUTA HEJDA
Profesor Henryk Kurczab (1930–2022). Wspomnienie

KAZIMIERZ OŻÓG
Wpływ chrztu Polski na język ojczysty

DANUTA KRZYŻYK, HELENA SYNOWIEC
O potrzebie nauczania interpunkcji we współczesnej szkole

JADWIGA KOWALIKOWA, MAŁGORZATA PACHOWICZ, KRYSTYNA CHOIŃSKA
Od języka do literatury i od literatury do języka. O niektórych możliwościach integrowania kształcenia literackiego z językowym w edukacji polonistycznej


KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

ZBIGNIEW TRZASKOWSKI
Dichtungstheoretische Prolegomena zu einer philologischen Didaktik

ІГОР КАЗАКОВ
Сценарій змішаного навчання світової літератури у процесі вивчення теми «Творчість Aдама Mіцкевича»

BEATA STRZĘPEK-LEŚNIAK
Kto ukradł jutro, czyli dlaczego nie jest jak z obrazka? Olgi Ptak w szkolnym kanonie lektur – na podstawie opinii studentów

KINGA WISŁOWSKA
Dlaczego dzieci nazywają mnie „innym”, a nauczyciele patrzą na mnie „inaczej”? – temat niepełnosprawności w szkole XXI wieku

KATARZYNA WĘGOROWSKA
Kilka lingwokulturologicznych uwag o walorach wybranych lubuskich zagród edukacyjnych

MARTA BOLIŃSKA
MOOC dla wszystkich. Platforma „Navoica” formą edukacji bez ograniczeń (na tle historii nauczania na odległość)

ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ, ANNA HANUS
Simpel oder anspruchsvoll? Konkrete Poesie und Elfchen im DaF-Unterricht

НАТАЛЯ МАТОРІНА
Урізноманітнення лекцій з історії зарубіжної літератури у закладах вищої освіти педагогічного спрямування (на матеріалі творчості Бруно Шульца)

MAŁGORZATA KUCZERA
Uprawnienia doktorantek i doktorantów z niepełnosprawnościami – analiza regulaminów szkół doktorskich

MONIKA KRUPA-POTOCZNY
Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością na przykładzie działalności Fundacji Handicup Zakopane


ANALIZY I INTERPRETACJE

RYSZARD STRZELECKI
Humanistyczne „zwroty” w perspektywie metodologicznej

EDYTA OLSZAŃSKA-SMOLAREK
Kluczem do baśni może być wytrych – debiutancki arkusz poetycki Andrzeja Piskulaka

EWELINA MARIA POPIELARZ-ZAJDEL
Wędrowanie wśród wierszy – o poezji michalitki s. Dawidy Ryll

ROMAN MAGRYŚ
Jan Marx i Tadeusz Różewicz. Dwaj bohaterowie książki Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej. O poezji Tadeusza Różewicza

MAGDALENA WASIELEWSKA
Od cierpienia do nadziei – paradoksy w poezji księdza Janusza Pasierba

AGNIESZKA MATWIEJCZUK, PATRYCJUSZ MATWIEJCZUK
Literatura polska i psychoanaliza wobec problematyki tożsamości po 1989 roku

JOANNA KOGUT
Słowo Boże w słowie ludzkim w kontekście nowego feminizmu

MAGDALENA AMBRA WÓJCIK
Українсько-білоруське пограниччя: Білоруські впливи на говірки Українського Полісся


RECENZJE I OMÓWIENIA

EWA OGŁOZA
Sowa bohaterką albumu Kuba Lecha Wilczka