Dydaktyka polonistyczna nr 7 (16) / 2021

DYDAKTYKA_POLONISTYCZNA_16.jpg [80.05 KB]

 

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 315
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna


AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelny, e-mail: akucharska@ur.edu.pl)
DANUTA HEJDA
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ELŻBIETA KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK

 

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
NATALIIA ZHUKOVYCH-DORODNYKH (teksty w j. ukraińskim)
MARTA ZAPAŁA-KRAJ (artykuł w języku niemieckim)
AGNIESZKA UBERMAN (teksty w języku angielskim)

 

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCICONTENS


ANALIZY I INTERPRETACJE

RYSZARD STRZELECKI
Model badania podmiotowej sfery kultury współczesnej

EWELINA MARIA POPIELARZ-ZAJDEL
Sacrum w twórczości Janusza Szubera

ZUZANNA HANUSZEWICZ
„Antywyraizacja" w [Dziadach] Juliusza Słowackiego

ROMAN MAGRYŚ
Kilka uwag o liryce Stanisława Dłuskiego

AGNIESZKA MATWIEJCZUK
Poszukiwanie własnej tożsamości - wyzwanie i zadanie. Fuga Wita Szostaka

MONIKA ZAWISTOWSKA
Struktura postaci Polowania na karaluchy Janusza Głowackiego

JOANNA KOGUT
Intymność współczesnych dzienników „mistycznych". Wyznanie, wyzwanie czy może przesłanie?

MARTA PUSTUŁA
Edytorska lektura komiksu na przykładzie zeszytów Tytus, Romek i A ’Tomek

KAROLINA PASZEK
Dokumentaryzm i literackość wybranych zbiorów reportaży Mariusza Szczygła

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE

JADWIGA KOWALIKOWA, KRYSTYNA CHOIŃSKA, MAŁGORZATA PACHOWICZ
Kontrola i ocena jako integralne i konieczne składniki procesu dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych

ZOFIA AGNIESZKA KŁAKÓWNA
Siłaczko, wróć!

MONIKA GRYBOŚ
Notatka na lekcjach języka polskiego: (nie)obecność - perspektywy - twórczość

BARBARA MISZTAL
Jak wykorzystać słuchowiska na lekcjach języka polskiego nie tylko w nauczaniu zdalnym?

AGNIESZKA MOTYKA
Lektury i współczesny nastolatek w (nie)nowoczesnej szkole - próba diagnozy i propozycje rozwiązań metodycznych

MAGDALENA MARZEC-JÓŹWICKA
Wykorzystanie wiedzy o cechach indywidualnych uczniów w pracy nad Weselem Stanisława Wyspiańskiego. Propozycja metodyczna

ALEKSANDRA NOWAK
Problem miłości utraconej na podstawie *** [Jestem Julią] Haliny Poświatowskiej oraz Białych zeszytów Agnieszki Osieckiej (na lekcji języka polskiego w szkole średniej)

BEATA STRZĘPEK-LEŚNIAK
Oświeceniowy motyw damy modnej - kontynuacje i nawiązania w wybranych utworach kanonicznych dla szkoły średniej

PRZEMYSŁAW DOŁĘGA
Memy na języku polskim. Opis specyfiki i próba klasyfikacji

KATARZYNA WĘGOROWSKA
Kamienie Zielonej Góry i przestrzenie Zielonej Góry w edukacji uniwersyteckiej (z dydaktycznych doświadczeń lit(h)olingwistki)

НАТАЛЯ MATOPIHA
Тестовий контроль як метод оцінювання навчальних досягнень студентів з історії зарубіжної літератури (на матеріалі творчості Бруно Шульца) (Kontrola testowa jako metoda oceny osiągnięć dydaktycznych studentów z historii literatury zagranicznej (na materiale twórczości Brunona Schulza)

DOROTA NAREWSKA
Patriotyzm według studentów UPJPII w Krakowie na podstawie ankiety o postawie Matejki, Sienkiewicza i Witkacego w okresie zaborów

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Łobodowski przywracany

JAN BELCIK
Poetyckie iluminacje Jana Tulika