Dydaktyka polonistyczna nr 6 (15) / 2020

Dydaktyka Polonistyczna nr 6 (15) / 2020

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 249
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna


AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor naczelny, e-mail: agatarz@poczta.onet.pl)
DANUTA HEJDA (metodyka, glottodydaktyka)
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor tomu)
DOROTA KARKUT, URSZULA KOPEĆ (językoznawstwo)
ELŻBIETA KOZŁOWSKA, ELŻBIETA MAZUR (literaturoznawstwo)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK, [ZYGMUNT SIBIGA]

 

Redaktorzy językowi

ELŻBIETA KOT (artykuły w języku polskim)
MARTA ZAPAŁA-KRAJ (artykuł w języku niemieckim)
AGNIESZKA UBERMAN (teksty w języku angielskim)

 

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS


ANALIZY I INTERPRETACJE

RYSZARD STRZELECKI
Egodokumenty mistyczek polskich w świetle teorii tekstu

JOANNA KOGUT
Idea Miłosierdzia Bożego wobec egzystencjalnych niepokojów współczesnego świata

MAGDALENA WASIELEWSKA
Relacje między Bogiem a człowiekiem w poezji księdza Jana Twardowskiego

EWELINA POPIELARZ-ZAJDEL
„Wierszem można odkorkować duszę" - o sacrum w twórczości Wacława Oszajcy

ROMAN MAGRYŚ
Prawda i fałsz wypowiedzi literackiej

MARTA BOLIŃSKA
Ober die Schaff en von Dorota Terakowska im Kontext der Biographie der Schriftstellerin (O twórczości Doroty Terakowskiej w kontekście biografii autorki)

DOROTA NAREWSKA
„622 upadki" Witkacego w listach do żony o żonach

JOANNA DULEWICZ
Dobry kryminał

KAROLINA PASZEK
W poszukiwaniu tego, co Inne. Współczesne reportaże podróżnicze jako opowieści o Inności 


KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

RYSZARD JEDLIŃSKI
Analiza felietonu w szkole ponadpodstawowej z perspektywy komunikacyjno-pragmatycznej

KORDIAN BAKUŁA
Czuj w czas o sobie cny czytelniku Pieśni F Jana Kochanowskiego

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK
Marii Nagajowej „wiedza o człowieku", czyli o charakterystyce i charakteryzowaniu

AGNIESZKA MOTYKA
Rola dramy i technik dramowych w kształceniu umiejętności lekturowych

MONIKA ZAWISTOWSKA
Teatr czasu wojny 1939-1945 w świetle zadań i wartości

AGNIESZKA KOCOT-WIERSKA
Z Transylwanii do Hollywood i nieśmiertelności. Przypadek Beli Lugosiego

MARTA PUSTUŁA
Edytorska lektura klasyki literatury dla dzieci


RECENZJE I OMÓWIENIA

ZENON OŻÓG
Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice - nowa książka prof. dra hab. Gustawa Ostasza

IWONA MITYK
Recenzja książki Marty Bolińskiej Stempel jakości. Formy dziennikarskie Doroty Terakowskiej